Chorzy na białaczkę nie będą już musieli jeździć do większych ośrodków, mogą być leczeni w Słupsku. Otwarto Oddział Transplantologii, który będzie między innymi dokonywać operacji przeszczepu szpiku kostnego.

To niewątpliwie wielki dzień dla Słupska i ziemi słupskiej, ale również dla całego województwa – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Przyznam szczerze, że gdy usłyszałem o tym pomyślę mocno się zdziwiłem i początkowo nie wierzyłem w jego powodzenie. Jednak determinacja doktora Wojciecha Homendy w doprowadzeniu tej wizji do rzeczywistości była tak wielka, że zaraziła nas wszystkich.

Do tej pory większość pacjentów musiała być odsyłana do Gdańska. Dotyczyło to wielu chorych z ponad trzech tysięcy osób, które trafiały do tej pory na słupski Oddział Hematologiczny. Od 15 lat diagnostyka i leczenie pacjentów prowadzone właśnie były na tym oddziale.

W większości pacjentami oddziału i poradni są mieszkańcy miasta i okolicznych gmin. Aby rozszerzyć zakres usług konieczne było przeprowadzenie prac adaptacyjnych części Oddziału Hematologii, przystosowujących go do leczenia transplantacyjnego oraz utworzenie banku komórek i tkanek. Prace kosztowały 1,7 mln zł. Większość pieniędzy przekazały samorządy z regionu słupskiego. –

Oddział został już oficjalnie otwarty. Jednak pierwsi pacjenci będą przyjęci dopiero w poniedziałek. Kolejnym etapem realizacji budowy będzie powstanie Banku Komórek i Tkanek. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Szpital wykonał już dokumentację projektować i otrzymał pozwolenie na budowę. Prace mają zakończyć się późną jesienią. Dzięki bankowi chorzy będą mieli szansę na leczenie komórkami macierzystymi.

 

Udostępnij.