Nowy kierunek uruchamia Akademia Pomorska w Słupsku. Uczelnia otrzymała zgodę na uruchomienie nowego, innowacyjnego kierunku – Inżynieria Cyberprzestrzeni.

Zgodę na uruchomienie nowego kierunku przekazał w Słupsku osobście wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Müller. Zdaniem wiceministra kierunek, który ma zaczać funkcjonować w Słupsku już od października jest bardzo przyszłościowy. Nauka na nim zaś będzie miała charakter interdyscyplinarny.

Rodzi to konieczność przygotowania nowej klasy specjalistów wyposażonych zarówno w kompetencje z obszaru nauk społecznych, jak i nauk ścisłych oraz technicznych. Interdyscyplinarny polega na integrowaniu dorobku nauk społecznych oraz informatycznych, wydaje się tworzyć dobrą perspektywę dla studentów, ale jest także szansą dla Słupska, które zyska wykwalifikowanych fachowców z zakresu bezpieczeństwa w sieci – mówi Piotr Müller.

Inżynieria cyberprzestrzeni to kierunek kształcący specjalistów, posiadających szeroki zakres wiedzy opartej o działanie w IT i pracy w e-administracji, będący połączeniem nauk informatycznych z naukami o bezpieczeństwie i niezbędną w tym obszarze wiedzą o mediach.

Kształcenie na kierunku Inżynieria Cyberprzestrzeni oparte będzie na przekazaniu studentom wiedzy o zjawiskach i procesach kulturowych, społecznych i technicznych zachodzących w społeczeństwie informacyjnym, a także przygotowaniu do podjęcia pracy w instytucjach działających w cyberprzestrzeni, szczególnie narażonych na cyberzagrożenia, korzystających z nowoczesnych technologii IT.

Trwa także rekrutacja na pozostałe kierunki, które oferuje Akademia Pomorska. Słupsku uczelnia oferuje kształcenie na pięciu wydziałach.

Udostępnij.