Sędziowie, prawnicy i zwykli obywatele otoczyli część Sądu Okręgowego w Słupsku. W ten sposób łączą się z ogólnopolskim protestem. 

Manifestacja rozpoczęła się o godzinie ósmej. O tej samej porze do pracy miała iść I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Zgodnie z nową ustawą prezes powinna zakończyć pracę na stanowisku wraz z ukończeniem 65 roku życia. Jednak Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi, że kadencja prezesa SN trwa sześć lat. W przypadku obecnej prezez do 2020 roku.

Zdaniem protestujących zmiana prawa i lekceważenie ustawy nadrzędnej jaką jest Konstytucja jest zamachem partii rządzącej na demokrację, trójpodział władzy i niezawisłość sądów. Sąd Najwyższy czuwa nad przebiegiem i legalnością wyborów parlamentarnych.

Udostępnij.