Pochodzący ze Słupska Piotr Müller, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, oficjalnie wszedł w skład Komitetu Stałego Rady Ministrów. To najważniejszy obok Rady Ministrów organ rządowy. W jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego ministerstwa. Posiedzenia Komitetu odbywają się raz w tygodniu w kancelarii premiera. Zadaniem organu jest inicjowanie, przygotowywanie i uzgadnianie rozstrzygnięć i stanowisk Rady Ministrów zanim staną się przedmiotem obrad całego rządu.

Praca w Komitecie Stałym pozwala na przekrojowe poznanie funkcjonowania całego państwa, ponieważ podczas jego obrad omawiane są wszystkie rządowe projekty ustaw – podkreśla Piotr Müller.

Wiceminister P. Müller bierze udział również w posiedzeniach rządu podczas nieobecności wicepremiera Jarosława Gowina.

Piotr Müller od stycznia tego roku jest Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W ministerstwie odpowiada m.in. za koordynację zadań związanych z działem administracji rządowej szkolnictwo wyższe, w tym za nadzór nad uczelniami oraz nadzór nad prowadzeniem prac legislacyjnych. Koordynuje również prace związane z najważniejszym projektem resortu, którym jest kompleksowa reforma systemu szkolnictwa wyższego i nauki, tzw. Konstytucja Dla Nauki.

źródło MNISW

fot. https://www.facebook.com/muller.piotr/

Udostępnij.