Historycy, psychologowie, socjologowie, literaturoznawcy, politycy, samorządowcy i społecznicy rozmawiali w Słupsku o roli kobiety w świecie współczesnym i historii. Akademia Pomorska wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim przygotowała konferencję z okazji stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce.  

Konferencja podzielona była na kilka paneli. W jednym okazję wypowiedzenia się na temat pozycji kobiety w dziejach mieli historycy. Dyskutowali także przedstawiciele nauk społecznych, politycy i społecznicy.

Rok 1918 przyniósł nie tylko odrodzenie Państwa Polskiego, ale także przyznanie Polkom czynnego i biernego prawa wyborczego. Setna rocznica wprowadzenia ustawy, na mocy której kobiety uzyskały prawo do głosowania w wyborach do polskiego parlamentu przypada 28 listopada 1918 r. Wtedy to Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret wyborczy. W dokumencie, w wyniku zabiegów sufrażystek i w uznaniu silnego zaangażowania Polek w działalność narodowowyzwoleńczą, umieszczono zapis, że „wyborcą jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci”. Pierwsze wybory, w których brały udział kobiety i w wyniku których do sejmu wybrano osiem posłanek, odbyły się 26 stycznia 1919 roku.

To ważne wydarzenie chcemy uczcić naszą konferencją. O prawach kobiet i nie tylko kobiet powinniśmy rozmawiać bardzo często i na różnych płaszczyznach. Dlatego w Słupsku gościmy naukowców z różnych dziedzin, ale także samorządowców i przedstawicieli organizacji społecznych  – mówi profesor Wanda Kamińska z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Organizatorami konferencji są  Katedra Pracy Socjalnej i Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Owocem konferencji ma być interdyscyplinarne wydawnictwo. – Już teraz wiem, że na tej konferencji nie zaprzestaniemy. W przyszłym roku chcemy przygotować podobne wydarzenie, ale poświęcone prawom mężczyzn – dodaje profesor Kamińska.

Udostępnij.