Stulecie nadania praw wyborczych kobietom w Polsce” uczci słupska uczelnia. Już w najbliższy wtorek na Akademii Pomorskiej odbędzie się konferencja poświęcona kobietom w świecie współczesnym, ale także w historii.

Rok 1918 przyniósł nie tylko odrodzenie Państwa Polskiego, ale także przyznanie Polkom czynnego i biernego prawa wyborczego. Setna rocznica wprowadzenia ustawy, na mocy której kobiety uzyskały prawo do głosowania w wyborach do polskiego parlamentu przypada 28 listopada 1918 r. Wtedy to Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekret wyborczy, w którym–w wyniku zabiegów sufrażystek i w uznaniu silnego zaangażowania Polek w działalność narodowowyzwoleńczą–umieszczono zapis, że „wyborcą jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci”. Pierwsze wybory, w których brały udział kobiety i w wyniku których do sejmu wybrano osiem posłanek, odbyły się 26 stycznia 1919 roku.

Zatem, choć prawa kobiet i udogodnienia dla nich są dziś postrzegane jako niepodważalne i stale obecne w przestrzeni publicznej, warto jest przypominać, że nie zawsze tak było oraz rozmawiać na temat dzisiejszej sytuacji kobiet, ich roli i problemów. Tematyka konferencji będzie skupiała się wokół kilku grup tematycznych. Jedna z nich dotyczy długiej drogi kobiet do uzyskania praw wyborczych. Trzeba przyjrzeć się jak wyglądała sytuacja kobiet na przestrzeni wieków, jakie miały prawa w różnych epokach, w jakim zakresie i w jakim charakterze zaistniały w przestrzeni publicznej, w jakim wymiarze sprawowały władzę czy też pełniły funkcje społeczne, a nawet czy pojawiały się na polach bitew i jakimi metodami walczyły o swoje prawa.

Należy też przypominać, że kobiety mają zasługi i osiągnięcia w każdej niemal dziedzinie życia, dlatego celem konferencji jest zastanowienie się jak obecnie postrzegane są kobiety w przestrzeni publicznej w aspekcie socjologicznym, politycznym i kulturowym, jakie rolę pełnią w społeczeństwie oraz jakie role najchętniej się im przypisuje, a także jakie powinny być podejmowane kierunki działań dla budowania właściwie obrazu działalności kobiet oraz ich aktywizacji zawodowej, społecznej, a także politycznej.

Kolejnymi grupami zagadnień, którym poświęcone będą obrady, dotyczyć będą postrzegania kobiety w aspekcie filozoficznym i psychologicznym, rolom, które kobiety pełniły poprzez wieki, a także sytuacją kobiet przed i po uzyskaniu praw wyborczych.

Organizatorami konferencji są: Katedra Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, we współpracy z Kołem Naukowym Historyków Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

PROGRAM KONFERENCJI

REJESTRACJA: godz. 9.00-9.30

 

ROZPOCZĘCIE: godz.9.30, sala 218

 

Uroczyste powitanie zaproszonych gości

 • Słowo wstępne- Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku

dr hab. inż. Aleksander Astel, prof. AP

 • Słowo wstępne – Prezydent Słupska Robert Biedroń
 • Słowo wstępne -Dziekan Wydziału Historyczno-Filologicznego

dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP

 • Słowo wstępne – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

prof. dr hab. Mirosław Patalon

OBRADY W SEKCJACH

 

Sekcja I – sala nr 218

O drodze kobiet to praw wyborczych – aspekt historyczny

Przewodniczy: dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio, prof. AP

 

10.00-10.20 prof. dr hab. Beata Możejko (Uniwersytet Gdański):

Sytuacja prawna kobiet w średniowiecznym mieście. Przykład Gdańska

10.20-10.40 dr Justyna Żukowska (Akademia Pomorska, Słupsk): Pozycjawdów

w Polsce nowożytnej

10.40-11.00 ks. dr hab. Józef Szymański, prof. AP (Akademia Pomorska, Słupsk):Rola i miejsce kobiety wśród wychodźstwa (XIX i połowa XX w.)

11.00-11.20 dr Monika Jankiewicz-Brzostowska (Narodowe Muzeum Morskie, Gdańsk): Kształcenie artystyczne kobiet przed 1918 – absolwentki kursów

 1. Adriana Baranieckiego oraz szkół Toli Certowiczówny i Marii Niedzielskiej

11.20-11.40 dr hab. Robert Kuśnierz, prof. AP (Akademia Pomorska, Słupsk): Kobiety w polskich placówkach konsularnych w ZSRS w okresie międzywojennym. Wybrane zagadnienia

 

Dyskusja 11.40-12.00

 

Sekcja II – sala nr 315

Kobieta w przestrzeni publicznej – aspekt socjologiczny, polityczny, kulturowy

Przewodniczy: dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP

 

10.00-10.20 dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP (Akademia Pomorska, Słupsk): Dwa oblicza feminizmu: Manuela Gretkowska i Olga Tokarczuk

10.20-10.40 mgr Katarzyna Szymańska (Akademia Pomorska, Słupsk): Pomorskie wiedźmy i czarownicew kulturze i literaturze

10.40-11.00 dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP (Akademia Pomorska, Słupsk): Kobiety piszą po kaszubsku – współczesne literatki i poetki

11.00-11.20 mgr Hanna Zwara-Kerlin (Akademia Pomorska, Słupsk): Kobiety włos mają długi, rozum krótki-kobieta jako istota głupia z przyrodzenia w kulturze Oświecenia

11.20-11.40 dr Małgorzata Słowik, Nowe prawa kobiet (świeckich) w Kościele katolickim po XX wieku – geneza i znaczenie

 

Dyskusja 11.40-12.00

 

Sekcja III – sala nr 316

Kobieta, czyli kto? – aspekt filozoficzny i psychologiczny

Przewodniczy: dr hab. Wanda Kamińska, prof. AP

 

10.00-10.20 dr Wojciech Zieliński (Uniwersytet Gdański):O kobiecie filozoficznie, czyli aforystycznie

10.20-10.40 dr Justyna Ratkowska-Pasikowska (Uniwersytet Łódzki):

Stawanie się feministką- autonarracje

10.40-11.00 dr Bogna Skrzypczak-Walkowiak (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań): Czy pani Kant żyje? Filozoficzno – literacki portret kobiety współczesnej

11.00-11.20 prof. Piotr Bołtuć (SGH Warszawa, University of Illinois USA),

dr hab. Wanda Kamińska (Akademia Pomorska, Słupsk): Kobieta acommunio personarum- źródło, pytanie czy zaprzeczenie?

11.20-11.40 Małgorzata Lenart (Przedstawicielka Stowarzyszenia Soroptimist International Klub w Słupsku):O pierwszych słupszczankach

 

Dyskusja 11.40-12.00

 

12.00-12.30 PRZERWA KAWOWA

Bufet Jazz Kitchen, poziom„-1”/teren AP, ul. Bohaterów Westerplatte 64

 

godz. 12.30-14.15

DYSKUSJA PANELOWA MODEROWANA- sala 218

Prowadzący:

mgr Patrycja Osińska

mgr Marcin Osiński

dr Justyna Ratkowska-Pasikowska

 

Polska Samorządowa– o kobietach w samorządzie, sprawowaniu władzy i tworzeniu lokalnej wspólnoty

Zaproszeni goście:

 • Dawid Litwin – Wójt Gminy Potęgowo
 • Joanna Lipczyńska – Sekretarz Gminy Główczyce
 • Małgorzata Tkacz-Janik – Partia Zielonych

 

Polska przedsiębiorcza i naukowa – o biznesie, pieniądzach i ich kobiecej naturze

Zaproszeni goście:

 • Danuta Wawrowska –prawniczka, prezeska Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk, założycielka i prezeska Słupskiego Kongresu Kobiet
 • Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska –prawniczka, z-ca dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
 • Beata Możejko –prof. dr hab., Uniwersytet Gdański
 • Klaudiusz Dyjas – dyrektor MOPR w Słupsku

 

14.15-15.15 OBIAD

Bufet Jazz Kitchen, poziom „-1”/teren AP ul. Bohaterów Westerplatte 64

 

Sekcja IV- sala nr 315

Role kobiety przez wieki

Przewodniczący: dr Wojciech Zieliński

 

15.15-15.35 dr Anna Łozowska-Patynowska(Akademia Pomorska, Słupsk): Świat widziany oczami kobiety. Liryczna polemika Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

z Janem Lechoniem

15.35-15.55 mgr Alicja Balcerzak (Akademia Pomorska, Słupsk):Czy Hanka Zach miała prawo być sobą?

15.55-16.15 mgr Elżbieta Broda (Akademia Pomorska, Słupsk):Bibliotekarka- mity i stereotypy, rola w kształtowaniu kultury

16.15-16.35 Patrycja Łain, Estera Szymańska (Akademia Pomorska, Słupsk): Kobiety w nauce, czyli historie polskich pedagożek

Dyskusja.

Zakończenie i podsumowanie konferencji- 17.00

 

Sekcja V – sala nr 316

Sytuacja kobiety przed i po uzyskaniu praw wyborczych

Przewodniczy: dr hab. Jarosław Sochacki, prof. AP

 

15.15-15.35 mgr Patrycja Jędrzejewska, (Akademia Pomorska, Słupsk): Nowe wzorce zachowań księżnych w XIII w. na przykładzie księżniczek węgierskich: Kingi, JolentyHeleny i Gryfiny

15.35-15.55 mgr Marek Lichota (Akademia Pomorska, Słupsk): Sytuacja kobiet

w wyborach do samorządu miejskiego przełomu XIX i XX w.na przykładzie miasta Zamościa

15.55-16.15 mgr Mariusz Borysiewicz (Akademia Pomorska, Słupsk): Kobiety Dalekiego Wschodu oraz ich prawa w oczach Polek na początku XX wieku

16.15-16.35 mgr Joanna Gliszczyńska (Akademia Pomorska, Słupsk): Kobiety

w Polsce międzywojennej –czy uzyskanie praw wyborczych poprawiło ich sytuację?

16.35 – 16.55 mgr Jacek Gałka ( Kutno, Dyrektor Domu Kultury): O jakie prawa wyborcze warto byłoby dzisiaj powalczyć ?

Dyskusja. Zakończenie i podsumowanie konferencji – 17.00

Udostępnij.