Doskonale w rankingu Perspektyw wypadła Akademia Pomorska w Słupsku. Uczelnia nie tylko awansowała w zestawieniu ogólnym, ale zajęła czołowe miejsca w kraju w poszczególnych specjalizacjach.

Akademia Pomorska według rankingu Perspektyw jest najlepszą w Polsce uczelnią o profilu pedagogicznym. Miejsce to zajęła ex aequo z Akademią im. Jan Długosza w Częstochowie i Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

To nie jedyny dobry wynik słupskiej uczelni. Prawdziwą niespodzianką jest uplasowanie się na czwartej lokacie w kraju Instytutu Filologii Polskiej. W Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018 w kategorii kierunków humanistycznych filologia polska Akademię Pomorską wyprzedziły tylko Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Wpływ na ocenią miało między innymi uruchomienie kilka lat temu studiów doktoranckich na tym kierunku. Pierwsi absolwenci już obronili swoje rozprawy. Ponadto oceniający brali pod uwagę dorobek naukowy wykładowców, organizację konferencji naukowych i udział w podobnych przedsięwzięciach na zewnątrz.

Cieszę się przede wszystkim dlatego, że doceniono w ten sposób naszą wieloletnią pracę. Słupska uczelnia, w tym także filologia polska nie ma kompleksów w stosunku do największych uczelni w naszym kraju – mówi profesor Daniel Kalinowski, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej,

W zestawieniach Perspektyw awansował także Instytut Historii i Polotologii. Historycy zostali docenieni za swoją pracę naukową, ale także za tak zwane dalsze losy absolwentów. Większość z nich po zakończeniu nauki od razu znajduje zatrudnienie. Dlatego też w kategorii Absolwenci na rynku pracy słupska historia uplasowała się na drugim miejscu w Polsce po Uniwersytecie Warszawskim. Brane tu były pod uwagę preferencje pracodawców oraz ekonomiczne losy absolwentów, czyli kryterium mierzone wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia  według ogólnopolskiego badania „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS.

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018 – Najlepsze uczelnie akademickie 2018 Akademia Pomorska zajęła 63 miejsce, w 2016 roku było to miejsce 73, a w 2017 r. miejsce 65.

Udostępnij.