W Ustce powstanie nowoczesny, efektywnie funkcjonujący węzeł transportowy zintegrowany z komunikacją kolejową, autobusową, rowerową i pieszą. W ramach projektu wyremontujemy i przebudujemy budynek dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego. Na projekt Ustka otrzymała dofinansowanie w wysokości 17 590 367,23 zł, co stanowi 85% całkowitych kosztów inwestycji.

W trzecim kwartale tego roku planujemy  rozpoczęcie robót obejmujących remont i przebudowę istniejącego budynku dworca kolejowego oraz budowę dworca autobusowego, budynek wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres inwestycji zakłada rozszerzenie działalności dworca PKP Ustka na nieczynne obecnie pomieszczenia, wzbogacenie jego funkcji o wypożyczalnię rowerów, przechowalnię bagażu, informację turystyczną oraz poprawienie rozwiązań funkcjonalnych jak również dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydzielone zostaną pomieszczania dworca służące do obsługi pasażerów, samodzielne lokale usługowe oraz część biurowa. Pomieszczenia dworca do obsługi pasażerów poczekalnia, kasy, informacja turystyczna, toalety dla pasażerów pozostaną na obecnym poziomie, czyli na poziomie wiaduktu. Dostęp do poszczególnych kondygnacji będzie zapewniony z głównej klatki schodowej dworca oraz windy. Obiekt zostanie wyposażony w nowe instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne. Zostanie odnowiona elewacja oraz przeprowadzone zostaną prace naprawcze dachu wraz z odtworzeniem wieżyczki na dachu głównym, wzorowane na archiwalnych zdjęciach dworca – mówi Eliza Mordal z usteckiego ratusza.

W zakres zagospodarowania terenu dworca autobusowego wchodzi budowa: pętli autobusowej z trzema zadaszonymi peronami, parkingiem dla autobusów, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami postojowymi Kiss&Ride, postojem taxi, parkingiem rowerowym Bike&Ride oraz budowa ciągów komunikacyjnych. Ponadto zostanie wykonane odwodnienie i oświetlenie terenu.

Na terenie węzła zamontowany zostanie automatyczny, elektroniczny system informacji dla podróżnych obejmujący informację wizualną i głosową dla ruchu kolejowego i autobusowego. Systemem monitoringu objęte zostaną m.in.: wejścia i główne ciągi komunikacyjne budynku, perony dworca autobusowego wraz z ciągami komunikacyjnymi pieszymi oraz parking autobusów.

Przyjęte rozwiązania zapewniają dostęp osób o ograniczonych możliwościach ruchowych, w tym osób niepełnosprawnych. Cały teren inwestycji zaprojektowano bez barier architektonicznych. Planowane zakończenie tego zakresu robót to koniec 2019 r.

W ramach węzła również wybudowane zostaną ciągi komunikacyjne zapewniające sprawną komunikację z centrum miasta i portem oraz miejsca parkingowe w okolicy ul. Portowej. Ten zakres robót realizowany będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończenie powyższego zakresu robót planowane jest w czwartym kwartale 2020r.

Całkowite koszty projektu: 23 216 038,15 zł, a kwota dofinansowania 17 590 367,23 zł.

Udostępnij.