Nowość na Akademii Pomorskiej. Nie znając języka niemieckiego będzie można studiować germanistykę. Studenci zaczną naukę od podstaw.  

Założenie jest takie, że na pierwszym roku studiów przy zwiększonej ilości godzin praktycznej nauki języka studenci najważniejsze aspekty kultury i literatury. Otrzymują  w ten sposób wiedzę niezbędna do kontynuowania studiów na drugim roku od poziomu B1. Studia licencjackie kończą się poziomem C1 – mówi dr Joanna Flinik z Akademii Pomorskiej.

Po pierwszym roku studenci wybierają specjalizację nauczycielska z pełnym przygotowaniem pedagogiczno-psychologicznym do nauczania w szkołach podstawowych i pozostałych placówkach oświatowych. Druga opcja to język niemiecki w biznesie i turystyce. Studenci uczą się prowadzić korespondencję handlową, poznają język obsługi sektora turystycznego oraz język masowego przekazu.
Po studiach licencjackich studenci mogą kontynuować studia magisterskie 2-letnie.

Studiowanie języka od podstaw prowadzone jest na innych uczelniach i zdaje egzamin. W naszym mieście i regionie jest duże zapotrzebowanie na młodych ludzi ze znajomością niemieckiego. Otrzymujemy coraz więcej zapytań od pracodawców o absolwentów właśnie ze znajomością tego języka – dodaje dr Joanna Flinik z Akademii Pomorskiej.

Germanistyka od podstaw ruszy wraz z nowym rokiem akademickim.

 

Udostępnij.