Prawie 200 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma pierwsza w Dwumieście spółdzielnia socjalna. Projekt Drabiny „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Słupskim” uplasował się na drugim miejscu listy rankingowej, uzyskał w ocenie 128 punktów, na 130 możliwych.

Wysokość dofinansowania dokładnie to 189 tysięcy złotych. Spółdzielnia Socjalna Drabina jest podmiotem założonym przez Miasto Ustka i Miasto Słupsk. Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „Drabina” jest aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, które nie są w stanie podjąć lub utrzymać pracy na otwartym rynku pracy. Skierowana jest przede wszystkim do osób, które uczestniczyły w reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej przez centra integracji społecznej działające w Ustce i Słupsku.

Reintegracja m.in. osób bezdomnych, niepełnosprawnych, zadłużonych, prowadzona przez CIS-y jest skutecznym narzędziem aktywizacji zawodowej dla ok 50% uczestników. Pozostaje jednak grupa osób, które po zakończeniu reintegracji nadal nie są w stanie odnaleźć się na otwartym rynku pracy w związku z wieloma ograniczeniami, które uniemożliwiają im podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia w systemie klasycznym. Praca w spółdzielni socjalnej jest alternatywną ofertą zatrudnieniową, uwzględniającą ich możliwości, potencjał, ale również ograniczenia.

Spółdzielnia działać będzie przede wszystkim na terenie gmin założycielskich, jak również sąsiednich gmin powiatu słupskiego. Siedzibą spółdzielni jest Ustka. Zakres wykonywanych prac to przede wszystkim utrzymanie terenów zielonych, usługi porządkowe, konserwatorskie, remontowo- budowlane, kolportaż etc. Dodatkowo, w okresach przestoju w w/w pracach, zakłada się możliwość produkcji i sprzedaży rękodzieła.

Według założeń Spółdzielnia rozpocznie działalność w drugiej połowie maja.

Udostępnij.