Już po raz czwarty Słupsk oraz Redzikowo staną się miejscem jednej z największych imprez historycznych na Pomorzu. Wszystko oczywiście za sprawą odbywającego się od 10 do 12 V 2018 r. IV Słupskiego Festiwalu Historycznego, organizowanego przez Koło Naukowe Historyków AP, razem z Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną Gminy Słupsk oraz WILCE Drużyną Pomorską.

 

Słupski Festiwal Historyczny po raz kolejny wychodzi z historią do mieszkańców Pomorza Środkowego. Od 2015 r. z powodzeniem popularyzuje wiedzę o dawnych dziejach, będąc platformą dla wymiany myśli i poglądów. W tym roku hasłem przewodnim Festiwalu jest 100–lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Odwiedzający po raz kolejny będą mogli posłuchać zarówno wykładów zawodowych historyków, jak i zafascynowanych dawnymi dziejami pasjonatów. IV SFH rozpocznie się 10 V (czwartek) w kompleksie Akademii Pomorskiej przy Kozietulskiego (była Hanza) zainaugurowaniem – organizowanej razem ze słupskim oddziałem PTH – 1. Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Rzeczpospolita Niepodległa – od idei do urzeczywistnienia”. Podczas obrad naukowcy przedstawią swoje poglądy na temat dróg prowadzących do odzyskania i utrwalenia niepodległości przez Polskę. W piątek 11 V impreza przeniesie się do siedziby Wydziału Filologiczno–Historycznego AP przy ul. Arciszewskiego. Na uczestników czekają tam m.in. ciekawe wykłady, warsztaty dawnego tańca oraz pisania gęsim piórem, wystawy, jak i rekonstrukcja XIX–wiecznego gabinetu myśliwskiego. Trzeciego dnia miejscem akcji wydarzeń festiwalowych będzie teren wokół Parku Wodnego w podsłupskim Redzikowie. Zaprezentują się tam grupy rekonstrukcyjne i pasjonaci historii (GRH Nałęcz, GRH Grzmot, WILCE Drużyna Pomorska, Wybrzeże1939.pl), jak i lokalni artyści. Na zwiedzających czekają wystawy i pokazy związane z XIX w. (warsztaty tańca i pisania, zabawy). Swoje zbiory przedstawią Izba Historii Kolei w Słupsku oraz Polski Związek Łowiecki w Słupsku. Na scenie wystąpią miejscowe zespoły muzyczne (jak np. Wojskowy Zespół Muzyczny „Wiarusy”). Festiwal zakończy występ gwiazdy wieczoru – zdobywcy nagrody Debiutów na festiwalu w Opolu w 2017 r. – zespołu MOA, grającego muzykę z pogranicza indie i britpop.

W tym roku patronat narodowy nad IV Słupskim Festiwalem Historycznym objął Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Arkadiusz Piecyk, Studenckie Koło Naukowe Historyków AP

 

Udostępnij.