Problem odkładania wszystkiego na później tzw. prokrastynacja, dotyczy większości z nas.  Trzecia książka Piotra Modzelewskiego – autora, psychologa i pracownika naukowego ze Słupska, pomoże nam jak poradzić sobie z tym strasznym nawykiem. Już do nabycia. 

Jest to kolejna książka dotycząca coraz popularniejszego problemu pojawiającego się we współczesnych społeczeństwach – prokrastynacji, czyli nawykowego lub wręcz chorobliwego odkładania na potem. Problemy z samokontrolą narastają na całym świecie w związku z coraz większym rozpraszaniem się współczesną technologią, jak i narastającymi trudnościami w zakresie samoregulacji własnych emocji i nastrojów. To często właśnie różnego rodzaju negatywne emocje powstrzymują nas od rozpoczęcia, kontynuacji i finalizacji pracy nad naszymi zadaniami, celami, projektami. Odjutronizm dotyczy w postaci nasilonej aż 15-20% społeczeństw. Sporadycznie każdy z nas ponosi porażkę w zakresie realizacji własnych zamierzeń, odkładając na wieczne nigdy.

Na 340 stronach Piotr Modzelewski zawarł teorię, badania oraz praktyczne wskazówki dotyczące większości sfer, w jakich ludzie odraczają aktywne działanie. W książce można odnaleźć zalecenia dotyczące odkładania ogólnego, odkładania pisania prac (rozdział przydatny szczególnie dla studentów, pisarzy, dziennikarzy, naukowców), prokrastynacji snu (do czego przyczynia się między innymi korzystanie ze smartfonów, tabletów, konsol do gier w łóżku), prokrastynacji w sferze zdrowia, a dokładniej aktywności fizycznej i dietoterapii.

Osobny rozdział poświęcono odkładaniu przez dzieci i młodzież. Ponadto autor wskazuje, że uwielbiane przez większość z nas postanowienia noworoczne są formą prokrastynacji oraz ukazuje, jak możemy mimo stawiania sobie takich postanowień odnieść sukcesy w zakresie zmiany zachowań. Dwa rozdziały poświęcono emocjom i ich związkom z chronicznym odwlekaniem. Jeden z końcowych rozdziałów dotyczy radzeniu sobie z silnymi nawykami i pokusami. Książka zawiera trzy testy psychologiczne: dwa tłumaczenia wystandaryzowanych narzędzi obcojęzycznych oraz jeden test własnego autorstwa dotyczący badania odwlekania u dzieci i młodzieży uczącej się.

Zachęcamy do zapoznania się z tą interesującą publikacją słupszczanina, która zawiera ponad 150 zaleceń na prokrastynację, wyczerpująco opisującą większość odwlekanych sfer. Żywimy nadzieję, że może być szczególnie pomocna dla osób uczących się, jak i próbujących dokonać zmiany zachowań. Dodać należy, że Piotr Modzelewski co roku wydaje nową książkę, zatem o pokonywaniu odwlekania wie praktycznie wszystko.

Fragmenty przedmowy:

„W trakcie czytania kolejnych rozdziałów „Prokrastynacja. Odłóż odkładanie na zawsze”, pojawia się przede wszystkim zrozumienie sensu odróżniania prokrastynacji od lenistwa. Jeżeli termin „lenistwo” jest zamykający na możliwość zmiany, termin prokrastynacja otwiera i na możliwość poszukiwania przyczyny, i na zmianę wzorca zachowań”

„Piotr Modzelewski w swojej książce pokazuje, że powodów odkładania na później jest naprawdę bardzo dużo i uważne przyjrzenie się im, może nam pomóc, w zmianie tego schematu. Zamiast stać w miejscu i czuć wyrzuty sumienia, że nie robimy tego, co naprawdę ważne, możemy odnaleźć autentyczną przyczynę naszego odkładania na później i ją przepracować”.

dr Krystyna Bezubik, www.PiszeBoChce.pl

„Książka podzielona jest na kolejne obszary związane z odwlekaniem. Prokrastynacja może bowiem dotyczyć wielu aspektów naszego codziennego życia. Może być związana z odwlekaniem wdrożenia zdrowego stylu życia, realizacją postanowień noworocznych, rozpoczęciem lub kontynuowaniem pisania pracy na studiach, wzięcia się za naukę, wypełnienia zeznania podatkowego czy wreszcie z przekładaniem pory zasypiania”.

„O wartości tej książki stanowi przedstawienie przez Autora naukowego dorobku dotyczącego zarówno samej prokrastynacji, jak i obszarów badań z nią powiązanych w sposób zrozumiały dla każdego Czytelnika zainteresowanego tematem”.

Igor Rotberg – psycholog, terapeuta,

autor projektu „Psychologia współczesna”

Strona książki https://www.e-bookowo.pl/poradniki/prokrastynacja.html

Piotr Modzelewski – psycholog, pedagog, terapeuta. Pracownik Akademii Pomorskiej. Udziela wsparcia psychologicznego w Pomorskim Centrum Terapeutyczno-Prawnym „Interios” dla osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Autor książek pt. Pokonaj odwlekanie – rozwiń wytrwałość” i „Wstań. Stres, lęk i depresja a styl życia”. Pracuje m.in. z osobami z zaburzeniem depresyjnym i z zaburzeniami lękowymi.

 

 

 

 

Udostępnij.