Pomorskie Nagrody Artystyczne za 2017 rok wręczone. Wśród laureatów jedyny słupszczanin; profesor Leszek Kułakowski wyróżniony za: wydanie płyt: Love SongsCopy & InsertChopin Impressions, a także Cassubian Folk Songs – zbioru pieśni kaszubskich na chór mieszany
i kwartet jazzowy. Serdecznie gratulujemy!

Wręczenie tegorocznych Pomorskich Nagród Artystycznych odbyło się 27 kwietnia 2018 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Honorowy tytuł Mecenasa Kultury otrzymał Andrzej  Stelmasiewicz za pomysł i stworzenie Oliwskiego Ratusza Kultury oraz popieranie wielu gdańskich projektów kulturalnych.

Jedynym przedstawicielem Słupska i regionu słupskiego jest profesor Leszek Kułakowski, kompozytor, pomysłodawca i dyrektor artystyczny Komeda Jazz Festival. Nagrodę Marszałka Województwa otrzymał za wydanie płyt: Love SongsCopy & InsertChopin Impressions, którą zaprezentował m.in. podczas ostatniego festiwalu komedowskiego w Słupsku w listopadzie 2017 roku (z tym projektem L. Kułakowski odbył turnee po Europie) , a także za Cassubian Folk Songs – zbioru pieśni kaszubskich na chór mieszany.

Udostępnij.