Jest koncepcja zagospodarowania i propozycja nazwy dla parku przy ul. Marynarki Polskiej w Ustce. Miałby nosić imię usteckich stoczniowców. Władze miasta czekają na opinie mieszkańców w tej sprawie.

Władze miasta przedstawiły koncepcję zagospodarowania parku przy ulicy Marynarki Polskiej w Ustce. Koncepcja została już pozytywnie zaopinionwana przez mieszkańców. Jej wybór poprzedził szereg spotkań z ustczanami. Fragment zagospodarowania parku został ujęty we wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, złożone do Słowińskiej Grupy Rybackiej. Po uwzględnieniu zmian powstała koncepcja oraz uszczegółowienie jej fragmentu obejmującego część Placu Uzdrowiskowego z Mini Tężnią. W konsultacjach społecznych dotyczących lokalizacji tężni na terenie miasta, mieszkańcy wskazywali najczęściej właśnie park przy kinie.

Obecnie trwają badania ankietowe w sprawie nazwy dla tego miejsca. Grupa radnych złożyła wniosek, aby był to Park Usteckich Stoczniowców. – Z pomysłem nadania właśnie takiego imienia wyszła grupa radnych. Obecnie prowadzimy konsultacje w tej sprawie. Czekamy na opinie mieszkańców w tej sprawie. Swoje głosy można oddawać do 6 maja – mówi Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, wiceburmistrz Ustki

 

Pomysłodawcy nazwania parku imieniem Usteckich Stoczniowców,  motywują to ogromnym znaczeniem stoczni dla rozwoju Ustki oraz tym, że właśnie tamtędy wiodła droga stoczniowców do pracy. Ankiety dostępne będą na stronie ustka.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta.

rzą

Udostępnij.