Dziewięć litrów krwi oddali pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Hydro Naval i CIS W akcji wzięło udział dwadzieścia osób.

Wspólną akcję przeprowadzono w piątek 13 kwietnia w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Szarych Szeregów. Pracownicy wszystkich podmiotów zaangażowani są na co dzień w ideę honorowego krwiodawstwa. Tak powstał pomysł połączenia sił i oddania większej
ilości krwi, o której pozyskanie stale zabiega Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Centrum stara się zebrać zapasy tej najcenniejszej substancji szczególnie na okres letni gdy ilość krwi co
roku dramatycznie spada.
– Dziękuję wszystkim partnerom akcji, że wsparli tą szczytną ideę – mówi Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR – Po raz kolejny udało się zorganizować i sprawnie wszystko przeprowadzić. Zachęcamy wszystkich aby łączyli swoje siły i wspierali Centrum Krwiodawstwa w ich misji.

Piątkowa akcja miała też dodatkowy wątek. Szef MOPR został Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi. Prestiżową legitymację odbierają osoby, które w sumie oddały sześć litrów krwi.

Partner akcji Firma Hydro Naval na co dzień produkuje wysoce zaawansowane maszyny i urządzenia. Centrum Integracji Społecznej działa na polu ekonomii społecznej, pomaga wrócić na rynek pracy osobom bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem.

Udostępnij.