Nowym komendantem CSMW i dowódcą garnizonu Ustka został kmdr Grzegorz Okuljar.  Na placu apelowym usteckiego ośrodka szkolenia, odbyła  się uroczystość przekazania obowiązków.

 W związku z decyzją ministra obrony narodowej pan  kmdr por. Grzegorz Okuljar, dotychczasowy dowódca 2. dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych (2.dOTrM)  został wyznaczony na stanowisko komendanta CSMW.  9 marca odbyła się uroczystość przekazania obowiązków służbowych przez  pełniącego obowiązki komendanta CSMW kmdr por. Dariusza Cebulkę.
Z dniem objęcia obowiązków  nowy komendant został mianowany do stopnia komandora. W tym dniu również otrzymał odznakę pamiątkową CSMW.

W uroczystości wzięli udział:  przedstawiciel dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, szef Zarządu Uzbrojenia Inspektoratu Marynarki Wojennej kmdr Mirosław Jurkowlaniec, dowódcy jednostek wojskowych   garnizonu Ustka i Słupsk, centrów szkolenia z Poznania i Koszalina, przedstawiciele jednostek  Marynarki Wojennej z Gdyni i Świnoujścia,   komendanci jednostek policji i straży pożarnej, władze samorządowe i administracyjne regionu słupskiego, dyrektorzy szkół współpracujących z Centrum,  a także byli komendanci CSMW. Uroczystość uświetniła  kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Ceremonia przekazania obowiązków zakończyła się uroczystym podpisaniem protokołów w sali tradycji CSMW.

Kmdr  Grzegorz OKULJAR urodził się 14.05.1969 r. we Wschowie. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Świnoujściu w 1988 r., rozpoczął studia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego. W 1992 r. został promowany na pierwszy stopień oficerski.

W 1993 r. rozpoczął służbę w 2. Dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych na stanowisku dowódcy działu artylerii i broni podwodnej na okręcie ORP „Toruń”.  W 1995 r. po mianowaniu na stopień porucznika został zastępcą dowódcy ORP „Gniezno”. W 1998 r. objął dowodzenie na ORP „Cedynia”. W tym samym roku skierowany został na kurs oficerów pokładowych  (International Surface Warfare Officer Course) w San Diego (USA)

W 2001 r. kmdr por. Grzegorz Okuljar nadzorował budowę i jako pierwszy objął stanowisko dowódcy ORP „Kontradmirał Xawery Czernicki”, który w latach 2002-2003 pod jego dowództwem operował m.in. w składzie sił sojuszniczych na wodach Zatoki Perskiej, uczestnicząc w operacji „Enduring Freedom”.

W latach 2004-2005 pełnił służbę na stanowisku oficera operacyjnego w sztabie 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych. Po ukończeniu podyplomowych studiów taktycznych w Akademii Dowódczej  US NAVY w Newport (USA) w 2006 r. wyznaczony został na stanowisko starszego oficera flagowego broni podwodnej w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

W 2007 r. objął stanowisko szefa sztabu zastępcy dowódcy 2. dOTrM. Kmdr por. Okuljar został odznaczony w 2003 r. przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Krzyżem Zasługi Za Dzielność oraz jest laureatem Buzdygana 2003, prestiżowej nagrody przyznawanej przez miesięcznik „Polska Zbrojna”. W latach 2013-2018 był dowódcą 2.dywizjonu Okrętów Transportowo – Minowych.

 

 Źródło CSMW 

Foto: st.chor. szt. Zbigniew Maciąg/ CSMW

Udostępnij.