Na stronie Urzędu Gminy Słupsk pojawił się oficjalny komunikat wójt dotyczący budowy fabryki mączki rybnej. 

 

Prowadzone przez Wójta Gminy postępowanie wznowieniowe dotyczące wydania decyzji ostatecznej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu produkcji mączki rybnej”zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku wniosków o stwierdzenie nieważności tej samej decyzji.

Z uwagi na duże zainteresowanie przebiegiem postępowania wznowieniowego dotyczącego wydania decyzji ostatecznej z dnia 15.02.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zakładu produkcji mączki rybnej oraz olejów rybnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na działce numer 250/3 w obrębie Włynkówka, Gmina Słupsk, w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej”, czuję się w obowiązku poinformować, że zostało ono zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku wniosków o stwierdzenie nieważności tej samej decyzji.

Niestety nie jest możliwe jednoczesne prowadzenie dwóch rodzajów postępowań: wznowieniowego i o stwierdzenia nieważności. Mają one różne zakresy i różne skutki prawne. Prowadzą je inne organy.
Już po wznowieniu przez Wójta Gminy Słupsk postępowania w celu weryfikacji wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Słupsku wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o stwierdzenie nieważności tej samej decyzji.

W takiej sytuacji sytuacji konieczne stało się zawieszenie postępowania wznowieniowego, które budziło tak wiele zaangażowania i emocji. Do czasu zawieszenia, zgromadzono wiele argumentów i dowodów, dopuszczono do udziału w postępowaniu kilkadziesiąt osób i powołano biegłego, który już rozpoczął pracę nad oceną raportu środowiskowego. Niestety wszystkie  dalsze czynności muszą być obecnie wstrzymane.
Nie mam wątpliwości, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku oceni sprawę profesjonalnie i tak szybko jak tylko możliwe jest  prawomocne rozstrzygnięcie wszystkich wniosków o stwierdzenie nieważności.

Chciałabym, aby jasnym stało się, iż niezależnie od decyzji Kolegium (czy stwierdzi nieważność, czy nie), sprawa nie będzie zakończona. Koniecznym będzie powrót do jej istoty – czyli do odpowiedzi na pytanie,  czy planowana inwestycja może powstać, czy nie. Dalej o sprawie będzie musiał przesądzić Wójt Gminy Słupsk jako organ właściwy. Oznacza to w praktyce, że sprawa może znaleźć swój finał w dość odległym i nie dającym się przewidzieć czasie.

postanowienie_zawieszajace

Udostępnij.