Ponad 300 tys. zł od resortu nauki dla Akademii Pomorskiej na program „Akademia Seniora Aktywnego”. Słupski projekt zdobył najwięcej punktów ze wszystkich, które trafiły do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do ministerstwa wpłynęło 49 wniosków na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Akademia Pomorska przygotowała najlepszy projekt i dostała 309 tysięcy złotych na zajęcia edukacyjne i popularyzatorskie w ramach programu „Akademia Seniora Aktywnego”. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller przekazał uczelni symboliczny czek. Wiceminister podkreślił rolę społecznej odpowiedzialności nauki i dumę z działalności regionalnych uczelni dla seniorów.

Ministerialne wsparcie finansowe projektów skierowanych dla seniorów jest, obok programów takich jak Naukobus, Planetobus czy Uniwersytet Młodego Odkrywcy, kluczowym elementem trzeciego filaru tzw. Strategii Gowina Społecznej Odpowiedzialności Nauki– podkreślił wiceminister Piotr Müller. – Jestem pełen uznania dla zaangażowania Akademii Pomorskiej w tworzenie i propagowanie idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Są to nie tylko miejsca służące integracji i aktywizacji środowisk seniorów, lecz również przestrzenie do pracy twórczej, rozwijania swych pasji naukowych, nieustannego i radosnego poznawania świata.

Program Akademii Pomorskiej „ASA Akademia Seniora Aktywnego” będzie realizowany  od marca do października 2018 r. W ramach programu finansowane będą zajęcia edukacyjne i popularyzatorskie w czterech istniejących Uniwersytetach Trzeciego Wieku: w Słupsku, Ustce, Redzikowie i Łebie oraz dwóch nowo powstałych w Bytowie i Człuchowie.

Udostępnij.