Działania na rzecz rodziny w Gminie Kobylnica zostały dostrzeżone i wyróżnione. Teraz mają stanowić wzór dla innych. W Gdańsku odbyło się seminarium Pomorska Gmina Rodzinna, na którym Wójt Leszek Kuliński miał okazję zaprezentować dobre praktyki i pozytywne doświadczenia w zakresie polityki prorodzinnej.

Chcąc się podjąć upowszechniania skutecznych działań podejmowanych przez lokalne samorządy na rzecz rodziny, samorząd województwa zdecydował o organizowaniu cyklicznych spotkań promujących innowacje w tym ważnym obszarze. Pierwsze z nich odbyło się w piątek, 16 lutego, w Sali okrągłej im. Lecha Bądkowskiego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Wcześniej z inicjatywy Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny wśród pomorskich gmin przeprowadzona została ankieta mająca na celu wytypowanie najciekawszych działań i inicjatyw z obszaru polityki rodzinnej realizowanych w pomorskich samorządach. Na podstawie otrzymanych informacji zarząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka Rada ds. Rodziny wytypowały trzy samorządy, które zdaniem organizatorów seminarium, prowadzą przemyślaną i mądrą politykę prorodzinną. To właśnie one miały okazje do zaprezentowania dobrych praktyk i pozytywnych doświadczeń z tego obszaru.

– Znaleźliśmy się w gronie trzech gmin, których działalność została szczególnie doceniona. Omawiane przez nas systemy, programy, projekty i działania miały służyć za cenne rady innym samorządowcom i instytucjom, których przedstawiciele byli obecni na seminarium, a które myślą o budowaniu silnej polityki prorodzinnej w województwie – podkreślał wójt Leszek Kuliński. – Funkcjonowanie Kobylnickiej Karty Dużej Rodziny, Karty Seniora Gminy Kobylnica, współpraca międzynarodowa, bogata oferta kulturalna i rozrywkowa, rozbudowany system stypendiów dla młodzieży, profilaktyka w szkołach, wspieranie organizacji pozarządowych, czy programy wspierające rodzinę. To tylko wybrane działania, którymi zasłużyliśmy na tak prestiżowe wyróżnienie.

Projekt Pomorskie Gminy Rodzinne ma na celu stworzenie sieci współpracy między pomorskimi gminami i wymianę dobrych praktyk. Organizowane w jego ramach cykliczne seminaria będą okazją do dyskusji, rozmów i analiz.

Na pierwsze seminarium Pomorskie Gminy Rodzinne do podzielenia się swoimi doświadczeniami w ramach polityki rodzinnej zostały zaproszone gmina Kobylnica, gmina Liniewo i gmina Słupsk.

Źródło Urząd Gminy Kobylnica

Udostępnij.