Po raz XVIII w kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego w Jezierzycach odbył się Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Centrum Kultury i Bibliotekę
Publiczną Gminy Słupsk przy wsparciu finansowym Centrum Edukacji Regionalnej w Słupsku. Imprezę zainaugurował występ Orkiestry Dętej Gminy Słupsk pod kierownictwem jej kapelmistrza Mirosława Pawlaka.
W przesłuchaniach konkursowych wzięła udział rekordowa liczna ponad pięćdziesięciu wykonawców (solistów i zespołów). Jak oceniła przewodnicząca Jury prof. Monika Zytke z Instytutu Muzyki Akademii cPomorskiej poziom wykonawców był bardzo wysoki, a prezentowany
repertuar, choć niezwykle różnorodny pokazał bogactwo polskiej tradycji kolędowej.
Jury w składzie Monika Zytke, Andrzej Machutta oraz Violetta Wójcik postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w kategoriach zespołów i solistów oraz kategoriach wiekowych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych
GRAND PRIX
Zespół „Świerszcze” z CKiBP Gminy Słupsk, instr. Beata Frąckowska
Klasy I-III – soliści
Miejsce I oraz nagroda specjalna księdza Feliksa Samulaka–  Madzia
Wójcik – SP w Wytownie,  instr. Zorza Sędzicka
Miejsce II – Anna Kulas – CKiBP Gminy Słupsk, instr.  Anna Rapa
Miejsce III – Mateusz Kędra – GOK w Potęgowie, instr. Barbara
Krasnoborska
Klasy I-III zespoły
Miejsce I –  nie przyznano
Miejsce II – zespół „Mleczaki” – GOK Potęgowo, instr. Barbara
Krasnoborska
Miejsce III – zespół „Dzwoneczki” – GOK w Potęgowie, instr. Barbara
Krasnoborska
Klasy IV-VII – soliści
Miejsce I –  Oliwia Lewińska – GCKiP w Kobylnicy, instr. Anna  Poźlewicz
Miejsce II – Julia Wałcerz – GOK Główczyce, instr. Rafał Przybyło
Miejsce III – nie przyznano
Klasy IV-VII zespoły
Miejsce I –  zespół „Anielskie Nutki” – Parafia Świętej Faustyny w
Słupsku, instr. Gabriela Pater
Miejsce II – zespół „Pomorzacy” – Centrum Kultury Gminy Ustka, instr.
Małgorzata Karamańska
Miejsce III – zespół z SP Bierkowo, instr. Irena Sikorska
Soliści – szkoły ponadpodstawowe
Miejsce I –  Roksana Białek – CK Gminy Ustka, instr. Zorza Sędzicka
Miejsce II – Ringo Todorovic – CKiBP Gminy Słupsk, instr. Beata
Frąckowska
Miejsce III –Joanna Płatwa – CK Gminy Ustka, instr. Zorza Sędzicka oraz
Nikola Kędra – GOK w Potęgowie, instr. Daniel Spoczyński
Zespoły szkoły ponadpodstawowe
Jury podjęło decyzję o połączeniu z kategorią dorosłych
Soliści – dorośli
Miejsce I –  Agnieszka Perkowska – CKiBP Gminy Słupsk, instr Beata
Frackowska
Miejsce II – Danuta Pokorna – Uniwersytet III Wieku w Ustce, instr. Adam
Wroński
Miejsce III –Justyna Perlańska, CKiBP Gminy Słupsk
Dorośli – zespoły
Miejsce I –  „Świerszcze” – Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy
Słupsk, instr. Beata Frąckowska oraz „Żyj Kolorowo” – Uniwersytet III
Wieku z Ustki, instr. Adam Wroński
Miejsce II – zespół „Babiniec” Centrum Kultury Gminy Ustka, instr. Zorza
Sędzicka
Miejsce III – Chór „Półnuta” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice
Wyróżnienia:
Dawid Krupiński, Maksymilian Samotyja, Weronika Kujaschewska, Zosia
Stola, Klaudia Żorniak, Julia Groblewska, Zuzanna Gadomska, Katarzyna
Palka, zespoły ”Klecinianki” , „Świtezianki”, „KGW Stowięcino”,
„Damniczanki”.

Udostępnij.