Powiat Słupski zajął II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za 2017 rok w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich, oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców; miasta na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Ranking trwa przez cały rok. Nagrody za udział w rankingu, okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań energetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Zdaniem starosty słupskiego Zdzisława Kołodziejskiego tak dobry wynik to efekt pracy pracowników starostwa oraz naszych jednostek. – Choć nie przywiązuje dużej wagi do rankingów to jednak ocena której się poddajemy daje pewien obraz pracy którą wykonujemy. Wystarczy wspomnieć, że oceniani jesteśmy według 84 kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych. Na tle innych powiatów wyróżniały nas m.in. skuteczność w pozyskiwaniu środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych i krajowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, informatyzacja urzędu, programy profilaktyczne z zakresu zdrowia skierowane do mieszkańców, wspieranie zdolnej i utalentowanej młodzieży, organizacja powiatowych konkursów adresowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także inicjatywy i imprezy pomagające zachować specyfikę naszego regionu. dodał starosta Kołodziejski.

Źródło Powiat Słupsk

Udostępnij.