Nie udało się dojść do porozumienia mieszkańcom Włynkowa z inwestorem budującym fabrykę mączki i oleju rybnego. Przedsiębiorstwo nie zamierza wstrzymać budowy.

Barbara Dykier tak jak obiecała złożyła pismo o podjęcie przez wojewodę czynności, które wstrzymałyby do wyjaśnienia budowę fabryki. Jednak zdaniem mieszkańców działanie było z góry bez celowe i nie ma podstaw prawnych. Budowa trwa.

Burzliwy przebieg miało spotkanie między mieszkańcami a samorządowcami i przedstawicielami firmy Paula Fish, która buduje we Włynkówku, na granicy z miastem fabrykę mączki i oleju rybnego.

Protestujący pod wątpliwość poddali raport oddziaływania na środowisko, który został sporządzony na wniosek inwestora. Twierdzą, że autor manipulował danymi, opierał się na aplikacji komputerowej, która nie odzwierciedla rzeczywistości. Poza tym ma małe doświadczenie w sporządzaniu raportów pod tego typu inwestycje.

Po żonglerce na pytania i argumenty padło konkretne pytanie, czy przedsiębiorstwo zamierza zaprzestać budowy. – Nie braliśmy tego pod uwagę i nie wiem jak się z tego wykaraskać. Proces już trwa i jest bardzo skomplikowany. To nie tylko nasza firma, ale wiele innych na przykład tych, u których zamówiliśmy już sprzęt – mówi Andrzej Zając, wice prezes Paula Fish.

Mieszkańcy żądają przeprowadzenia szczegółowego badania o oddziaływaniu na środowisko budowanego zakładu. Analiza powinna także uwzględnić odór, który powstaje przy przetwarzaniu ryb i odpadów rybnych. Z takim wnioskiem do władz gminy Słupsk wystąpiły już władze miasta.

Mieszkańcy twierdzą, że będą walczyć o swoje domy i działki do póki nie wyczerpią wszystkich możliwości prawnych. Nie wykluczają, że skierują sprawę do prokuratury z uwagi na wątpliwości prawne, które buzi dokumentacja.

Udostępnij.