Gmina Potęgowo pozyskała kolejne fundusze z UE, tym razem na budowę targowiska „Mój Rynek wraz z Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Karżnicy”.

W ramach zaplanowanego działania powstanie w tej miejscowości nowoczesny budynek oraz rynek, na którym będzie odbywała się, w ustalone dni sprzedaż produktów, w tym przede wszystkim produktów lokalnych wytworzonych przez lokalnych przedsiębiorców, Koła Gospodyń Wiejskich i inne zainteresowane osoby. Ponadto obok rynku zostanie wybudowane i wyposażone w niezbędny sprzęt Centrum Promocji Produktu Lokalnego, które będzie przede wszystkim służyć mieszkańcom Karżnicy jako miejsce spotkań i ułatwi im aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. W Centrum będzie odbywała się promocja produktów lokalnych poprzez organizacje spotkań i wystaw tematycznych.
Całkowita wartość inwestycji wg kosztorysu to blisko milion złotych. \
źródło Gmina Potęgowo

Udostępnij.