21 milionów złotych przeznaczy Urząd Marszałkowski na pomorską przyrodę. Powstaną między innymi nowe ścieżki pieszo-rowerowe, szlaki rekreacyjne. Część pieniędzy trafi także do regionu słupskiego.

 

Dzisiaj  marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski podpiszą kolejne umowy na realizację projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość podpisywanych tego dnia umów to ponad 21 mln zł, z czego 12 mln zł to środki RPO.

Z tej puli do naszego regionu trafi nieco ponad dwa miliony złotych. Dotację otrzyma projekt „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” realizowany przez Gminę Dębnica Kaszubska

Projekt będzie realizowany w partnerstwie 5 gmin: Dębnica Kaszubska, Damnica, Kobylnica, Słupsk i Ustka. Celem jest ochrona stanu środowiska przyrodniczego, przywrócenie różnorodności biologicznej oraz zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczo-krajobrazowych. W planach jest usuwanie gatunków inwazyjnych, budowa sztucznych miejsc lęgowych, nasadzenia roślin oraz typowe działania związane z ukierunkowaniem ruchu turystycznego. Całkowita wartość projektu to ponad 2,6 mln zł, z czego 2,2 mln zł to unijne dofinansowanie.

Udostępnij.