Oddział ZUS w Słupsku organizuje bezpłatne szkolenie dla lekarzy, poświęcone elektronicznej obsłudze zwolnień lekarskich (e-ZLA).

Od lipca lekarze będą wystawiali zwolnienia wyłącznie w formie elektronicznej. Wystawienie takiego zwolnienia trwa krócej, lekarz ma bowiem dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców oraz członków rodziny. Po wpisaniu PESEL pozostałe dane identyfikacyjne uzupełniają się automatycznie, a adres pacjenta czy dane płatnika można wybrać z listy.  System weryfikuje poprawność zwolnienia, podpowiada kod literowy oraz numer statystyczny choroby. Dostępny jest też podgląd zwolnień wystawionych wcześniej.Lekarze nie będą już musieli dostarczać dokumentu do ZUS, ani przechowywać jego kopi.

W czasie szkolenie lekarze dowiedzą się jak założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, jak wygląda obsługa e-ZLA oraz jakie są formy jego podpisania.

e-ZLA trzeba podpisać elektronicznie. Dotychczas można było to zrobić za pomocą profilu zaufanego ePUAP bądź podpisu kwalifikowanego. Od grudnia 2107 r. ZUS udostępnił nowe rozwiązanie. Jest nim bezpłatny certyfikat.

Szkolenie rozpocznie się 24 stycznia o 12.00 w siedzibie Oddziału ZUS przy pl. Zwycięstwa 8. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy telefonicznie 59 84-19-342, 533-156-025, bądź mailowo pod adresem: iwona.bocian@zus.pl

Udostępnij.