243 pracujących nielegalnie cudzoziemców ujawnili funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w wyniku zakończonych w grudniu kontroli legalności wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej i powierzania pracy cudzoziemcom. W Ustce i Gdyni w trzech firmach skontrolowali w sumie ponad 370 osób.

Dwie kontrole przeprowadzili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce. Dotyczyły podmiotów świadczących usługi jako agencje zatrudnienia. Zweryfikowali zatrudnienie 317 cudzoziemców, stwierdzając nielegalną pracę i jej powierzenie 207 cudzoziemcom (195 z Ukrainy i 12 z Gruzji). Firmy zatrudniały pracowników poza okresami wskazanymi w oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy, na gorszych warunkach czy też bez pisemnych umów i zezwoleń na pracę.

Cudzoziemcy byli wysyłani do pracy w kilkudziesięciu firmach na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Pracowali głównie w przetwórstwie rybnym i produkcji przemysłowej. Według strażników granicznych, dokumentacja była prowadzona chaotycznie, z licznymi brakami i uchybieniami. Podejrzewają, że pracownicy mogli zostać wprowadzeni w błąd i w ten sposób doprowadzeni do nielegalnego wykonywania pracy. Tym samym pracodawcom grozi kara w wysokości do 10 tys. zł. Ponadto kontrole Straży Granicznej wykazały naruszenia przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych oraz ordynacji podatkowej. Te informacje zostaną przesłane właściwym organom. Dodatkowo jedna z firm nie posiadała certyfikatu sankcjonującego ją na rynku agencji zatrudnienia, co skutkuje dodatkową karą grzywny od 3 do 10 tys. zł.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdyni ujawnili natomiast 37 cudzoziemców pracujących niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszyscy poza jedną osobą z Białorusi byli obywatelami Ukrainy. Kontrolą objęto firmę wykonującą głównie na terenie Trójmiasta prace budowlane dużych obiektów, takich jak baseny, szkoły, dworce kolejowe. Pracodawca nie zachował warunków powierzenia pracy określonych w iczdokumentach. Straż Graniczna wniesie do sądu wniosek o jego ukaranie.

Od początku tego roku funkcjonariusze Morskiego Oddziału SG przeprowadzili 535 kontroli, ujawniając nielegalną pracę 2170 cudzoziemców.

Źródło Morski Oddział Straży Graniczejn

Udostępnij.