Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej radni z Kępic przyjęli projekt budżetu na 2018 r. To rekordowo wysoki budżet, aż ok. 11 mln zł przeznaczonych będzie na inwestycje.

 

 

Na początku sesji burmistrz Kępic Magdalena Majewska przypomniała najważniejsze zadania, zrealizowane w mijającym roku. Mówiła m.in. o zrealizowanych inwestycjach, pozyskanych środkach, zmianach, jakie zaszły w funkcjonowaniu gminnych instytucji.

Podczas sesji radni przyjęli też jednogłośnie projekt budżetu na kolejny rok. W projekcie budżetu zaplanowano ponad 47,5 mln zł dochodów i ponad 51 mln zł wydatków. To rekordowo wysoki budżet, aż ok. 11 mln zł przeznaczonych będzie na inwestycje. Dla porównania w 2010 r., gdy obecna burmistrz obejmowała to stanowisko, budżet wynosił ok. 27,5 mln zł, czyli prawie o połowę mniej niż obecnie.

Projekt budżetu na 2018 rok jest ambitny, zakładamy w nim ponad 47,5 mln złotych dochodów i około 52 miliony złotych wydatków – wyjaśnia Grzegorz Ożóg, skarbnik Kępic. – Na inwestycje przeznaczymy około 11 milionów złotych, to bardzo dużo, patrząc na naszą gminę.

 

W przyszłym roku Kępice planują przebudowę ulicy Bielaka w ramach rządowego programu, remont drogi na odcinku – Pustowo-Mzdowo, ulicy Dworcowej w Korzybiu, budowę parkingu w Biesowicach oraz przebudowę kilku ulic w Kępicach.

Ponadto w ramach inwestycji powstaną trzy przystanie kajakowe w gminie – w Obłężu, Korzybiu i Ciecholubiu, budynek centrum kulturalno-edukacyjnego w Obłężu oraz kontynuowana będzie budowa sieci ciepłowniczej w Kępicach.

Naszą największą inwestycją będzie budowa trzech budynków wielorodzinnych i dwóch usługowo-mieszkalnych w Kępicach – wyjaśnia Magdalena Majewska, burmistrz Kępic. – Łącznie przy ul. Niepodległości  powstaną 44 mieszkania i kilka lokali usługowo-handlowych. Planujemy też dalszą modernizację budynków komunalnych, rozbudowę Ośrodka Wypoczynkowego „Sobótka” oraz m.in. budowę kaplicy cmentarnej w Kępicach.

 

Źródło UM w Kępicach

Udostępnij.