Radni powiatu słupskiego przyjęli projekt budżetu na przyszły rok. Łączna planowana kwota dochodów budżetu powiatu na 2018 rok wynosi 89 669 505 zł. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2018 rok wynoszą 92 295 451 zł. Planowany deficyt to 2 625 946,00 zł.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne planuje się wydatkować 14 825 797 zł. Większość tej kwoty przeznaczona zostanie na przebudowy dróg powiatowych. Zdaniem starosty Zdzisława Kołodziejskiego cieszy fakt, że inwestycje drogowe będą realizowane na terenie większości gmin z terenu powiatu słupskiego. Jest to możliwe dzięki współfinansowaniu inwestycji drogowych wspólnie z samorządami gminnymi oraz pozyskanie przez powiat środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Udostępnij.