Członkowie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz Stowarzyszenia Diabetyków wspólnie bawili się na spotkaniu opłatkowym. Stoły w siedzibie organizacji przy ul. Słowiańskiej były suto zastawione.

Członkowie obu stowarzyszeń mieli okazję do podsumowania roku i zaplanowania działań na przyszłość. Obie organizacje zrzeszają osoby chore oraz ich bliskich. Ich działalność opiera się na wsparciu dla osób chorych. Pomagają między innymi w organizacji opieki, zdobyciu leków oraz prowadzą szeroko zakrojoną akcję informacyjną dotyczącą cukrzycy i stwardnienia rozsianego.

Udostępnij.