Miliony złotych ma zmiany w centrach miast otrzymają Słupsk, Ustka i Lębork. Władze tych miast podpisały umowy z marszałkiem województwa na rewitalizację.

 

W Słupsku rewitalizacja obejmie głównie obszary Starego Miasta, Podgrodzia i Śródmieścia. Przyznane dofinansowanie to ponad 42 miliony złotych. Całość inwestycji to koszt ponad 70 milionów.

W Ustce rewitalizacja obejmie kompleksowe działania w przestrzeni publicznej. rozwinięty zostanie już funkcjonujący na terenie Ustki system teleopieki. Projekt zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Mieszkańców, budowę i modernizację dróg, budowę kładki nad ciekiem Otocznica, powstanie terenów i urządzeń rekreacyjnych oraz budowę i modernizację ścieżek rowerowych i pieszych. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców oraz poprawa przestrzeni miejskiej.

W Lęborku celem projektu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej w zdegradowanym obszarze Nowy Świat. Projekt zakłada adaptację obecnej bazy ZKM na Klub Osiedlowy „Baza”, w ramach którego będą działać trzy placówki wsparcia dziennego.

Udostępnij.