Symboliczne zakończyło się połączenia Akademii Pomorskiej i Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. Na ścianę byłej siedziby popularnej „Hanzy” przy ulicy Kozietulskiego wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą nieistniejącej już uczelni wyższej. Uroczystość zbiegła się z przekazaniem Akademii Pomorskiej kolejnej transzy ministerialnego wsparcia.

 

Przez dwadzieścia dwa lata Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania w Słupsku ukończyło pięć tysięcy absolwentów. Szkoła uległa jednak likwidacji, a jej majątek przejęła Akademia Pomorska. Na bazie WHSZ powstał nowy Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie.

Przybyły na uroczystość Dyrektor Biura Ministra w MNiSW Piotr Müller przekazał władzą uczelni podpisaną przez wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina decyzję o dotacji dla naszej Uczelni w wysokości 1 250 000 zł.

Udostępnij.