W całym kraju trwa rekrutacja studentów do Legii Akademickiej. Akcję prowadzi także Akademia Pomorska w Słupsku

 

Senat Akademii Pomorskiej wyraził zgodę na przystąpienie Uczelni do pilotażowego projektu pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów ramach Legii Akademickiej.

Pełnomocnikiem Rektora ds. wdrażania projektu został Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Pan dr hab. prof. nadzw. AP Andrzej Urbanek. Koordynatorem projektu został dr Włodzimierz Pszenny Zakład Obrony Narodowej, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego.

Nabór chętnych studentów do uczestniczenia w projekcie odbywa się poprzez złożenie podpisanego wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego, ul Kozietulskiego 6-7 pok. 72, Słupsk. Wersję elektroniczną wypełnionego wniosku należy przesłać na adres wlodzimierz.pszenny@apsl.edu.pl.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o pozytywnej kwalifikacji będzie decydować kolejność składanych wniosków. Wnioski można składać w terminie do 3 grudnia 2017 r.

Program Legii Akademickiej przewiduje dwa kursy: szeregowych i podoficerski. Część teoretyczna realizowana będzie na uczelniach, a praktyczna w jednostkach wojskowych

Udostępnij.