W Sali Widowiskowej „Forum” w Kobylnicy odbyła się czwarta edycja „Mariny” – festiwalu dla dzieci i młodzieży z województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Do finałowych przesłuchań zakwalifikowano 24 wykonawców: 13 solistów i 11 zespołów.

I miejsca w poszczególnych kategoriach solistów przypadły: Roksanie Garbolińskiej (SP Zaleskie) – klasy I-VI SP i Karolinie Roman (SP 59 Szczecin) – klasy VII SP i II-III Gim.

Wśród zespołów młodszych wygrały „Batutki” (ZS-P Główczyce), a spośród starszych zespołów jury pierwszym miejscem obdarzyło Zespół Wokalno-Instrumentalny „Ostinato” (SP 10 Słupsk).

Specjalne nagrody otrzymali nauczyciele – opiekunowie. Trafiły one do Marioli Wólczyńskiej z Zaleskich i Grzegorza Uszkiewicza ze Słupska.

Głównym organizatorem Festiwalu był słupski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej. Patronat nad Festiwalem sprawowali: Andrzej Królikowski, Prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, Zdzisław Kołodziejski, Starosta Słupski i Leszek Kuliński, Wójt Gminy Kobylnica.

Jurorami byli: Ewa Misiewicz, Beata Kamińska-Mikiciuk i Maciej Kozakiewicz.

Udostępnij.