Gmina Słupsk zajęła wysoką, bo 27 pozycję, na 1559 gmina wiejskich, w rankingu Politechniki Warszawskiej Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju, którego wyniki ogłoszono w Sejmie.

Ranking, uwzględniający wszystkie miasta i gminy w Polsce, jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników i objął 2478 samorządów. Na podstawie danych, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.

 

Udostępnij.