Są chętni na dokończenie aquaparku w Słupsku. Dwa pierwsze przetargi nie powiodły się. W trzecim swoje oferty zgłosiły dwie firmy.

 

Komisja przetargowa oficjalnie otworzyła oferty firm zainteresowanych dokończeniem budowy Trzech Fal. Na samym początku przewodniczący komisji Andrzej Mielczarek poinformował, że inwestor na dokończenie Parku Wodnego e zamierza przeznaczyć 33 210 000 zł brutto.

Swoje oferty złożyły dwie firmy. Pierwsza z nich warszawski Budimex chce podjąć się wyzwania za ceną 38 612 000 zł. Drugą ofertę złożyło konsorcjum firm z koszalińskim EkoWodrolem w roli lidera oraz bytowską firmą Żmuda. Konsorcjum za dokończenie budowy oferuje cenę 32 472 000 zł.

Firma Żmuda była oferentem podczas drugiego przetargu. Jednak został on unieważniony ponieważ nie dostarczyła na czas odpowiednich dokumentów. Również lider konsorcjum, czyli EkoWodrol także zna dobrze słupska budowę, ponieważ był podwykonawcą na budowie Trzech Fal. Natomiast firma Mariania Żmudy-Trzebiatowskiego startowała w poprzednim, unieważnionym przetargu.

– To dopiero pierwszy etap przetargu i na razie nic nie jest przesądzone – mówi Karolina Chalecka z biura prasowego Urzędu Miasta w Słupsku. – Teraz dokumentację sprawdzą członkowie komisji. Możliwe, że będą chcieli wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów.

Udostępnij.