Rozpoczęła się kolejna część rewitalizacji rybackiej osady w Ustce. W centrum kurortu rozpoczęły się prace ziemne. Ich efektem będzie przywrócenie dawnego klimatu uliczkom w centrum oraz odsłonięcie fundamentów dawnego kościoła, który stał nieopodal portu.

Ustecki projekt „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin Kościoła p.w. Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego wchodzi w fazę realizacyjną.

Obecnie miasto rozpoczęło przebudowę ulicy Beniowskiego, która potrwa do 23 grudnia 2017 r.  W ramach tej inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników, oświetlenie oraz elementy małej architektury w celu dostosowania ulicy do historycznej architektury.  Projektowana jest także przebudowa ulic: Pomorskiej, Nadmorskiej i Perłowej. W tym przypadku prace budowlane rozpoczną się w lutym 2018 r. i potrwają do końca maja 2018 r.

Najciekawszą częścią projektu wydaje się być odsłonięcie ruin dawnego kościoła świętego Mikołaja. Świątynia stała na tak zwanym zaułku Kapitańskim, obecnie Parku Jana Pawła II.

Prace archeologiczne związane z ekspozycją pozostałości kościoła planowane są na I połowę 2018 roku.
Wartość projektu to ok 4,3 mln zł, z czego 60% finansowane jest ze środków unijnych.

Udostępnij.