Niemal do końca listopada potrwa remont mostu w Ustce. Władze kurortu przedstawiły harmonogram prac przy przeprawie.

 

Wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji „Rozbudowa mostu w ciągu Drogi Krajowej nr 21 na rz. Słupia w mieście Ustka”, które zwołał Burmistrz Miasta Pan Jacek Graczyk. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawca robót firma STRABAG. Celem spotkania było omówienie problemów z przepustowością pojazdów na remontowanym odcinku Drogi Krajowej nr 21.

Priorytetem miasta oprócz usprawnienia przepustowości w ruchu pojazdów jest również zachowanie wjazdu do Przedszkola i Żłobka „Słoneczniki”. Na spotkaniu został wspólnie wypracowany harmonogram prac, który z założenia ma być najmniej uciążliwy dla mieszkańców Ustki.

Ustalony harmonogram:

1. W dniu 3 listopada (piątek) wprowadzona zostaje organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, obowiązującą na przejeździe przez stary most wraz z zawężeniem jezdni w ul. Westerplatte, kontynuując ruch wahadłowy w ul. Darłowskiej, Westerplatte i Dworcowej.

Cel: rozebranie starej konstrukcji drogi ulicy Darłowskiej na odcinku od wjazdu do przedszkola do nowego mostu.
2. W dniu 3-4 listopada (piątek-sobota) rozpocznie się odbudowa konstrukcji drogi łącznie z wjazdem do przedszkola.
3. W dniu 6 listopada (poniedziałek) ustawianie krawężników wzdłuż ulicy Darłowskiej na odcinku od nowego mostu do wjazdu do przedszkola.
4. W dniach 7-8 listopada (wtorek-środa) układanie asfaltu na remontowanym odcinku oraz dodatkowo na odcinku 10 m. za nowym mostem oraz ostatniej warstwy asfaltu na ulicy Westerplatte.
5. W dniu 9 listopada (czwartek) puszczenie ruchu dwukierunkowo przez ulice Darłowską/ Dworcową

Równolegle z pracami asfaltowymi odbywać się będą roboty brukarskie na chodniku w obrębie nowego mostu.

6. Od 13 listopada (poniedziałek) wprowadzenie nowej tymczasowej organizacji ruchu w ulicy Darłowskiej od skrzyżowania z ulicą Westerplatte wzdłuż budynku Straży Pożarnej do przejścia dla pieszych. Na tym etapie robót zostanie wyłączona z ruchu relacja Westerplatte-Darłowska.

Cel: rozebranie starej konstrukcji drogi

Możliwe będą następujące opcje przejazdu:

– z ulicy Dworcowej będzie możliwość jazdy w obu kierunkach tzn. w ulicę Westerplatte oraz nowym obiektem w ulicę Darłowską,

– z ulicy Westerplatte można będzie możliwość jazdy na wprost w ulicę Dworcową, bez możliwości skrętu w prawo w ulicę Darłowską,

– z ulicy Darłowskiej będzie możliwość jazdy w ulicę Dworcową w stronę centrum bez możliwości skrętu w lewo w ulicę Westerplatte

z alternatywą dojazdu do osiedla Na Wydmie i portu zachodniego przez ulice: Koszarową i Uroczysko.

7. Od 14 listopada (wtorek) przebudowa infrastruktury podziemnej.
8. Od 15 listopada (środa) odbudowa konstrukcji drogi .
9. Od 16 listopada (czwartek) ustawianie krawężników i odbudowa chodnika wzdłuż ulicy Darłowskiej.
10. Od 17 listopada (piątek) układanie asfaltu na remontowanym odcinku.
11. Od 18-21 listopada (sobota-wtorek) układanie ostatecznej warstwy asfaltu na ulicach: Darłowska i Dworcowa.

Termin przywrócenia ostatecznej organizacji ruchu inwestor (GDDKiA), przewiduje na 22 listopada br.

Utrzymanie zaproponowanego harmonogramu uzależnione jest od warunków atmosferycznych, regulujących możliwości prowadzenia robót.

źródło UM Ustka

Udostępnij.