Wielkie zmiany szykują się w organizacji ruchu przy cmentarzach na Wszystkich Świętych. Najpoważniejsze będą przy Nowym Cmentarzu. Nie będzie tam można dojechać samochodem.

W obrębie Nowego Cmentarza – zmiana względem 2016 roku:

Od ronda Konarskiego do ronda Banacha jeden pas ruchu w obu kierunkach na ringu udostępniony będzie do parkowania.
Ruch z kierunku Bierkowa zostanie skierowany w ulice Niemena (z zakazem zatrzymania po obu stronach), Banacha. Zostanie fizycznie zablokowany barierą z nakazem jazdy w prawo. Ruch z kierunku Słupska na Nowy Cmentarz będzie kierowany przez patrole i dojazd 1 listopada do cmentarza będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej, TAXI, służb komunalnych, pojazdów uprzywilejowanych, osób niepełnosprawnych, ZIM i posiadających umowy na handel. Odcinek 3 Maja między Nowym Cmentarzem a ul. Niemena będzie jednokierunkowy w kierunku Bierkowa z możliwością parkowania po jednej stronie.

Dojazd na Nowy Cmentarz 1 listopada będzie możliwy jedynie transportem zbiorowym: linie nr 61, 62, 63.

Linia 63 będzie linią jeżdżącą między ringiem, a nowym cmentarzem dla kierujących którzy pozostawią tam swoje auta. Przystanki obsługujące parking na ringu od strony Banacha – przystanek 3 Maja Rejtana w kierunku Nowego Cmentarza od strony Konarskiego oba przystanki Rejtana.

Stary Cmentarz

W obrębie cmentarza przy ul. Kaszubskiej wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu w sposób następujący:
Od 28.10.2017 r. Do 01.11.2017 r. wyłączony z funkcjonowania będzie parking przy ul. Prof. Lotha,
Od 28.10.2016 r. Do 01.11.2017 r. wyłączone z funkcjonowania będą parkingi i chodniki przy ul. Rabina Maxa Josepha,
Od 28.10.2017 r. Do 01.11.2017 r. wyłączona z ruchu zostanie droga dojazdowa do cmentarza od ul. Kaszubskiej (Maxa Josepha),
Od 29.10.2017 r. Do 01.11.2017 r. zostanie wyłączona strefa zamieszkania na ul. Klonowej
w dniu 01.11.2017 r. wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Piastów,
w dniu 01.11.2017 r. wyłączona zostanie z ruchu ul. Obrońców Wybrzeża za wyjątkiem pojazdów ZIM, TAXI, służby zdrowia oraz służb komunalnych,
w dniu 01.11.2017 r. ul. Hołdu Pruskiego – dopuszczony ruch jednokierunkowy w stronę ul. Klonowej;
Parking pod Kościołem przy ul. Kaszubskiej zostanie wyłączony z ruchu, wjazd od strony ul. Armii Krajowej otwarty dla osób handlujących (weryfikacja pojazdów pozostaje w gestii Kościoła).
Chodnik na odcinku od wjazdu do Kościoła od strony ul. Kaszubskiej do przejścia ma być wygrodzony słupkami U-21. Słupki te też należy ustawić w większej ilości na ulicy Lotha od Lelewela do przystanku, na ulicy Lelewela od skrzyżowania, Wiśniowej i Hołdu Pruskiego.
Miejsca parkingowe zorganizowane zostaną na stadionie przy ul. Madalińskiego tylko dla osób posiadających stosowne przepustki, na ul. Madalińskiego parkowanie po prawej stronie, na ul. Św. Piotra teren po wyburzonym budynku, Osiedle Przy Lesie – nowa infrastruktura drogowa;
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przewiduje się na ul. Madalińskiego, teren naprzeciwko kas biletowych i ogrodzony plac za głównym wejściem, parking na ul. Prof. Lotha (przy Poliklinice)
na ul. Lawendowej wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy od ul. Klonowej – parkowanie po obu stronach drogi

 Handel w obrębie cmentarzy komunalnych w Słupsku prowadzony będzie w następujących miejscach:
1) Cmentarz Komunalny przy ulicy Kaszubskiej:
ul. Prof. Lotha w dniach 28.10.2017r. (sobota) – 01.11.2017r. (środa) parking oraz część chodnika
ul. Rabina dr Maxa Josepha w dniach 28.10.2017r. – 01.11.2017r. na stanowiskach parkingowych
i wyznaczonych chodnikach
ul. Kaszubska chodnik po stronie Kościoła
ul. Hołdu Pruskiego
2) Cmentarz Komunalny przy ulicy Zachodniej:
teren niezagospodarowany przy bramie cmentarza 28.10.2017r. – 01.11.2017r
Handel na ww. miejscach odbywać się będzie na podstawie zezwoleń wydawanych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku oraz na podstawie zawieranych umów dzierżawy w zależności od wybranego miejsca.
3. Kontrolę zezwoleń osób handlujących będą prowadzić pracownicy ZIM.

W okresie Wszystkich Świętych na ulicach w obrębie cmentarza zostaną ustawione dodatkowe pojemniki na śmieci. Miejsce ustawienia pojemników oraz częstotliwość ich opróżniania uzgodniona zostanie przez Zarząd Inastruktury Miejskiej z PGK w Słupsku.

Cmentarz Komunalny przy ulicy Kaszubskiej i Zachodniej będzie otwarty całodobowo
w terminie od 31.10.2017r. do 2.11.2017r. i oświetlony całą noc.

Trasy specjalnych linii komunikacji miejskiej na dzień Wszystkich Świętych:
Linia 61:
Kołłątaja – Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Grodzka – Armii Krajowej – Stary Cmentarz – Kaszubska – Kilińskiego- Kopernika – Wolności – 3 Maja – Zachodnia – Nowy Cmentarz – Zachodnia – 3 Maja – Wolności – Kopernika – Kilińskiego – Kaszubska – Armii Krajowej – Grodzka – Sienkiewicza – Tuwima – Kołłątaja.

Linia 62:
Rzymowskiego – 11 Listopada – Szczecińska – Kołłątaja – Wojska Polskiego – Sienkiewicza – Grodzka – Armii Krajowej – Stary Cmentarz – Kaszubska – Kilińskiego – Kopernika – Wolności – 3 Maja – Zachodnia – Nowy Cmentarz – Zachodnia – 3 Maja – Wolności – Kopernika – Kilińskiego – Kaszubska – Armii Krajowej – Grodzka – Sienkiewicza – Tuwima – Szczecińska – 11 Listopada – Rzymowskiego.
Obie linie będą funkcjonowały z częstotliwością co 10 minut w koordynacji co 5 minut na wspólnych odcinkach.
W miarę potrzeb uruchomione zostanie dodatkowe połączenie:

Linia 63:
Nowy Cmentarz – 3 Maja – Rejtana – Rondo Konarskiego – Rejtana – 3 Maja – Nowy Cmentarz
KOMUNIKACJA MIEJSKA W TYM DNIU JEST BEZPŁATNA

 

Udostępnij.