Przedłużą się badania archeologiczne na Starym Rynku. Naukowcy natrafili na mury pochodzące ze średniowiecza, które prawdopodobnie są pozostałościami po pierwszym ratuszu i przyległych do niego budynkach.

Wykopaliska na Starym Rynku zgodnie z planem miały zakończyć się wraz z końcem tego tygodnia. Jednak będą trwały dłużej przynajmniej o kilka dni

W trakcie prac odnaleźliśmy resztki murów gotyckich, których pochodzenie datujemy na XIV/XV wiek. Zaczynamy ich oczyszczanie i odgruzowanie. Odnaleźliśmy zasypane pomieszczenie, prawdopodobnie dawne piwnice, które będziemy badali. Wykonamy także dokumentację z drona – mówi Maciej Marczewski z firmy archeologicznej Glesum.

Badania na Starym Rynku trwają od sierpnia. W trakcie prac ustalono między innymi, że w sercu dawnego Słupska stały prawdopodobnie trzy ratusze, a nie jak do tej pory sądzono dwa. Poza tym wykopaliska odsłoniły mozaikę budowli, które kiedyś stały na rynku.

W trakcie prac naukowcy odnaleźli także wiele cennych zabytków ruchomych. Wśród nich między innymi monety z różnych zakątków świata, plakiety pątnicze oraz ceramikę.

Udostępnij.