Przez kolejne dwa lata współpracować będą ze sobą Szkoła Policji w Słupsku i Wyższa Zawodowa Szkoła Policji w Oranienburgu koło Berlina. Podpisanie kolejnej umowy odbyło się tym razem w Oranienburgu. Porozumienie przewiduje dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy policyjnymi instytucjami w kolejnych latach 2018-2019.

Współpraca policyjnych Szkół ze Słupska i Oranienburga trwa nieprzerwanie od 22 lat. Co dwa lata porozumienie o współpracy przedłużane jest na kolejny okres. Daje to możliwość szczegółowego określania kierunków, w jakich powinny ewoluować kontakty policjantów z obu jednostek.
Obecne, już jedenaste, podpisanie umowy o współpracy szkoleniowej zostało podpisane w oparciu o „Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych”.

Zapisy porozumienia przewidują między innymi poznanie struktury organizacyjnej Policji w danym kraju, struktur politycznych i funkcjonowania organów władzy danego kraju. Porozumienie mówi także o wizytach w jednostkach Policji i – w miarę możliwości – udziale w praktycznych działaniach Policji obu państw, aby lepiej poznać praktykę policyjną.
Wymierne efekty trwającej od 1995 roku współpracy to wymiany słuchaczy i wykładowców obu szkół. Innym z przykładów jest prowadzenie polsko-niemieckich warsztatów dla policjantów pełniących służbę w międzynarodowych patrolach po obu stronach granicy.
Podpisane porozumienie odnosi się również do działalności naukowej, w tym między innymi w zakresie kształtowania zajęć i opracowywania materiałów dydaktycznych pomocnych w kształceniu i doskonaleniu zawodowym policjantów obu państw.

22-letnia Współpraca pomiędzy Szkołą Policji w Słupsku i Wyższą Szkołą Zawodową Policji Kraju Związkowego Brandenburgia jest najdłuższą formą tego rodzaju międzynarodowych kontaktów pomiędzy polską i niemiecką Policją. W trakcie wizyty w Niemczech delegacja Słupskiej Szkoły policji uczestniczyła też w rozpoczęciu kolejnego roku akademickiego połączonego z uroczystym przyjęciem w szeregi policjantów studentów I-go roku oranienburskiej szkoły.

 

Źródło Szkoła Policji w Słupsku

Udostępnij.