Ulica Piekiełko zamknięta dla ruchu. Trwają prace przy przebudowie chodnika. Stary był już mocno zdezelowany.

Rozpoczęły się prace przy pierwszym etapie przebudowy ulicy Piekiełko. Najpierw wymieniony zostanie chodnik na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do ulicy Zamenhofa.

Wykonano już rozbiórkę zniszczonej nawierzchni chodnika po stronie północnej i rozpoczęto prace przygotowawcze do ułożenia nowej.

Po zakończeniu obecnie prowadzonych prac zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna jezdni ulicy. Koszt remontu chodników wyniesie ok. 200 tysięcy złotych.

Na czas remontu ulica Piekiełko będzie wyłączona z ruchu.

Źródło UM Słupsk

Udostępnij.