Prawie trzy i pół miliona złotych dofinansowania otrzymał Urząd Morski w Słupsku. To kwota na realizację programu mającego na celu ochronę przyrody w morskich obszarach Natura 2000

Całkowity koszt projektu to 4 012 610,71 zł brutto, dofinansowanie z UE 3 410 719,10 zł brutto. Przedstawiciele słupskiego Urzędu Morskiego podpisali już umowę w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt ma na celu stworzenie narzędzi umożliwiających skuteczną ochronę morskiego obszaru Natura 2000″ Ławica Słupska” . W ramach projektu opracowana zostanie dokumentacja przyrodnicza oraz stworzony będzie projekt planu ochrony. Będzie to pierwszy taki plan dla obszaru Natura 2000, znajdującego się w całości na obszarach morskich, w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

Opracowany projekt planu ochrony pozwoli na racjonalne i zrównoważone zarządzanie obszarem Natura 2000, w celu zachowania lub poprawy jego walorów, w kontekście coraz większej presji różnych planowanych aktywności gospodarczych w obszarach morskich.

 

Źródło Urząd Morski w Słupsku

Udostępnij.
 • piotr mieczyslaw

  ciekawe – farmy wiatrowe maja …. chronic ławice słupska ?!

  • Mściwój

   Wprawdzie nikt tu nie pisze wprost o farmach wiatrowych. Ale jeśli obszar tych farm byłby objęty całkowitym zakazem odłowu przemysłowego ryb. To staje się paradoksalnie azylem spokoju, rozrodu i rozwoju dla tychże!!!
   A rybki szybko się przystosowują do różnych a nie zagrażających im „nowości”!