Ta funkcja najlepiej znana jest z amerykańskich filmów. Jednak w Słupsku także będzie pracował koroner. Jego głównym zadaniem będzie stwierdzenie zgonu i ustalenie jego przyczyn.

Na terenie miasta Słupska będzie realizowana usługa, polegająca na stwierdzeniu zgonu, wystawieniu karty zgonu oraz ustaleniu przyczyny zgonu osób zmarłych na terenie miasta Słupska w przypadku, gdy nie będzie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie lub z innych uzasadnionych przyczyn lekarz nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od daty wezwania.
Usługa będzie realizowana w terminie od 01.10.2017r. do 31.12.2017r. w dni powszednie w godzinach 18.00 – 7.00, w dni wolne od pracy oraz niedziele i święta całodobowo. Komenda Miejska Policji w Słupsku (tel. 997, 112), Straż Miejska w Słupsku (tel. 986, 693 390 111 – wysyłanie SMS przez osoby niesłyszące i niedosłyszące) lub pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku (tel. 59 842 64 67, 693 390 025 – wysyłanie SMS przez osoby niesłyszące i niedosłyszące) będą mogli dokonać zgłoszeń o konieczności przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki.

Udostępnij.