Ćwiczeniówka szkoła ze Słupska - GRYF24.pl

Przy ulicy Partyzantów 25 w Słupsku, w sąsiedztwie dawnego Liceum Pedagogicznego, powstałą już nie istniejąca Szkoła Ćwiczeń, zwana ,,Ćwiczeniówką”. Jej historię przypominają studenci historii Akademii Pomorskiej. O „ćwiczeniówce: opowiada Piotr Paliwoda.

 

Okres funkcjonowania jej, przypada na lata 1947-1968. Od początku była to mała szkoła. Wpierw roczniki bazowały na jednej klasie, później od roku 1961 funkcjonowały klasy A i B. Szkoła Posiadała w swojej historii dwie siedziby, pierwsza przy ulicy Partyzantów 25 i drugą przy Krętej 3 ( dziś Francesco Nullo.). Choć nie wszystkim udało się odbyć naukę w wymiarze siedmioletnim, bądź ośmioletnim, to tak absolwenci miło wspominają spędzony w niej czas. Dowodem może być pamiątkowy pomnik, w miejscu jednego z dwóch, lecz nieistniejącego budynku szkoły, nad rzeką Słupią ( Obecnie ul. Francesco Nullo.).

Szkoła powstała w 1947 roku, przy liceum Pedagogicznym w Słupsku. Ówczesny dyrektor Liceum Pedagogicznego Franciszek Doniewski, przeznaczył sąsiedni budynek należący do jego szkoły. Na siedzibę przyszłej Szkoły Ćwiczeń. 15 Sierpnia 1947 r. Dyrektor Franciszek Doniewski ustąpił ze stanowiska. Nowym dyrektorem Liceum został  Prof. Czesław Ojak, to on kontynuował nadzór nad budynkiem, mającym być przyszłą szkołą Ćwiczeń.

Szkoła zaczęła funkcjonować dniem 1 września 1947 r. Kierownikiem nowo otwartej szkoły został Pan Kazimierz Ślifirski, który uprzednio był kierownikiem Szkoły Powszechnej Nr. 3 w Słupsku.

Szkoła przez dwa lata funkcjonowała przy ul. Partyzantów 25. W roku 1949 nowym kierownikiem szkoły, został Pan Zygmunt Kłonica. A w rok 1951, cała szkoła zmieniła siedzibę na budynek o adresie Kręta 3 ( dziś ul. Francesco Nullo.).

Ze wpisów do szkolnej kroniki prowadzonej przez Panią Helenę Szpilewską, można było wyczytać taki o to opis budynku przy Krętej 3:

,,Szkoła Ćwiczeń została przeniesiona do wyremontowanego budynku poniemieckiego przy ul. Krętej 3. Budynek bardzo ciasny, 7 klas, wąskie korytarze. /…/ Cieszyliśmy się bardzo, że mamy ciasny ale własny kąt. Zaczęto gromadzić pomoce naukowe. Za oknami szumiała nam Słupia.”

W roku 1956, nowym kierownikiem placówki została Pani Helena Szpilewska. To właśnie z tego okresu są wpisy do kroniki z lat 1949-1956. Bowiem poprzednik nowej kierowniczki, nie prowadził kroniki szkolnej.

Rok 1963, stał się zaskoczeniem dla wszystkich żyjących życiem ,,Ćwiczeniówki”. Bowiem kuratorium zarządziło, że kilka klas ma być przeniesionych do Liceum Pedagogicznego. W liceum okazało nie być miejsca i uznano że szkoła powróci do poprzedniego budynku. Ówczesna Pani Kierownik, takim wpisem do kroniki zanotowała te wydarzenia:

„Rok szkolny rozpoczął się niezwykle burzliwie. Nie możemy dłużej pozostawać w starym budynku jako Szkoła Ćwiczeń. Kuratorium postanowiło kilka klas przenieść do budynku Liceum Pedagogicznego, lecz tam nie przeprowadzono odpowiedniego remontu. Musieliśmy rozpocząć pracę na „starych śmieciach”.

Szkoła kontynuowała swoją misję, na powrót przy ulicy Partyzantów. Od września 1966 szkoła świeżo po nowej reformie, stała się szkołą o ośmioklasową.

Od września 1967r. nową dyrektorką zostaje Pani Teresa Łyczewska. Niestety stała się ostatnim kierownikiem ,,Ćwiczeniówki. W tym roku, była odpowiedzialna również za utworzenie nowo planowanej Szkoły Rejonowej Nr.11. Nowo powstała szkoła miała wraz z inną Szkołą Rejonową Nr.13. wchłonąć klasy Szkoły Ćwiczeniowej.

Choć szkoła funkcjonowała dwadzieścia jeden lat, nie oznaczało że pozostawiła nic po sobie. Pamięć po niej została w kartach Kroniki Szkolnej i ,, Księgi Złotej”, powstałej dla uświęcenia dwudziestu lat istnienia Polskiej Partii Robotniczej. Autorką obu kronik była ówczesna Pani Kierownik Helena Szpilewska. Wspomnienia o tej szkole nie zostały jedynie na kartach Kronik, żyją nadal w pamięci i sercu absolwentów.

Przy ul. Francesco Nullo, nie daleko pomnika Kilińskiego stoi pomnik. Ufundowany jest on przez absolwentów ,,Ćwiczeniówki”, na którym widnieją inskrypcje ,,Ćwiczeniówka 1947-1968.” i ,, Nauczycielom i uczniom-Absolwenci.”.

 

Bibliografia.

  1. Kronika Szkolna Szkoły Ćwiczeniowej.

 

PIOTR PALIWODA, Koło Naukowe Historyków Akademii Pomorskiej

Udostępnij.