Takiej zmiany nazwy ulicy w naszym regionie jeszcze nie było. Jedna z ulic w Potęgowie będzie miała taką samą nazwę, ale zmieni się zabarwienie ideologiczne. Ulice 9 maja nie będzie upamiętniać dnia zwycięstwa, ale Unię Europejską.

 

Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną, 2 września minął termin, do którego samorządy miały czas, by dokonać zmian w nazwach m.in. ulic, które propagują ustroje totalitarne, w tym komunizm.

Jedną z takich ulic w Potęgowie, której dotyczy obowiązek zmiany, jest ulica 9 maja. Dzień 9 maja 1945 r.  był obchodzony jako Dzień Zwycięstwa w Związku Sowieckim i w krajach przez niego zniewolonych. W Polsce pod narzuconą przez Stalina władzą komunistów ogłoszono 9 maja Narodowym Świętem Zwycięstwa i Wolności.

 

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Potęgowo uchwalono, że ulica zmieni nazwę z 9 maja na…9 maja. To dopuszczalna zmiana, ponieważ pod tą datą kryje się już inna argumentacja dla takiej właśnie nazwy ulicy. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że  „nowa” nazwa ulicy ma upamiętniać dzień 9 maja, który stał się jednym z symboli Unii Europejskiej. Został ustanowiony w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego również jako Plan Schumana  z  9 maja 1950 r. Jest on niejako prototypem UE, dlatego wspólnota przyjęła na swoje święto właśnie dzień 9 maja – mówi Łukasz Kotusiewicz z Urzędu Gminy w Potęgowie.

 

Sami zainteresowani, czyli mieszkańcy ulicy 9 maja nie będą musieli wymieniać dokumentów na przykład dowodów osobistych, w związku z przyjętą ustawą.

Udostępnij.