Dzień otwarty wykopaliska Starym Rynku i debata dotycząca przyszłości tego miejsca – tak zapowiada się środa. Miłośnicy historii i naszego miasta będą mieli okazję z bliska przyjrzeć się bardzo ciekawym odkryciom.

Prace na Starym Rynku dobiegają powoli dobiegają końca. Archeolodzy zabezpieczyli już część okrytych pozostałości budynków i przygotowali do zasypania. To jedyny sposób, aby stare mury wrażliwe na warunki atmosferyczne nie rozsypały się.

Dlatego pasjonaci historii Słupska wspólnie z archeologami i władzami miasta urządzają dzień otwarty. To jedna z nielicznych okazji, gdy można namacalnie obcować z nieznaną historią i przyjrzeć się pracy archeologów. Zwiedzanie wykopalisk z oprowadzeniem rozpocznie się o godzinie 9:30

Odkrycia w sercu miasta są zupełnie inne niż przypuszczano. To niemal pewne, że na Starym Rynku stały przynajmniej trzy ratusze, a nie jak przypuszczano dwa. Mimo przypuszczeń, że tuż pod powierzchnią będą fundamenty ostatniego magistratu ich nie znaleziono. Archeolodzy odkryli zaś pozostałości najstarszego, średniowiecznego ratusza i wiele innych budowli, o których nikt nie miał pojęcia. Odkryciom i ich przyszłości będzie poświęcona debata, która rozpocznie się o godzinie 18 w Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego. Dyskusja będzie dotyczyć między innymi tego, czy przynajmniej część odkryć wyeksponować, oszklić lub nadbudować. Będzie także rozmowa o przyszłości Starego Rynku w ogóle.

W debacie kolejno głos zabiorą:

Bronisław Nowak – słupski historyk średniowiecza i pasjonat kultury rycerskiej. Temat – historia Rynku w Słupsku,

Maciej Marczewski – archeolog i kierownik prowadzonych na Starym Rynku badań archeologicznych. Temat – znaleziska na Rynku,

Krystyna Mazurkiewicz-Palacz – kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Słupsku. Temat – możliwości zachowania wykopanych na Rynku reliktów,

Krystyna Danilecka-Wojewódzka – zastępcą prezydenta Słupska. Temat – możliwości prawne i inwestycyjne miasta,

Giulio Caldeo – przedsiębiorca prowadzący restaurację przy Rynku. Temat – ożywienie i zagospodarowanie Rynku.

Na sali będą obecni architekci, historycy, miejscy radni, samorządowcy, pasjonaci oraz prezesi stowarzyszeń promujących historię Słupska i regionu.

Debatę poprowadzi Jacek Szuba, prezes Fundacja Indygo.

 

SPOTKANIE OTWARTE JEST DLA WSZYSTKICH. Każdy chętny będzie mógł wziąć udział w dyskusji

Udostępnij.