Schyłek lata to bardzo wzmożony okres prac w zakresie poprawy infrastruktury gminnej. W Potęgowie powstają nowe drogi.

Odbył się już odbiór techniczny nowego oświetlenia drogowego na trasie Łupawa – Malczkowo. Prace trwały od początku lipca tego roku. W ramach inwestycji wybudowano linię kablową o długości 1.344 m. Zamontowano 28 kompletów opraw oświetleniowych o mocy 35W. Wartość inwestycji wyniosła ponad 140 tys zł. Po wykonaniu sieci pozostały środki finansowe, które umożliwiają wybudowanie dalszego odcinka sieci o długości ok. 300 m przy drodze powiatowej – wjazd do miejscowości Łupawa. W ramach tego zadania jeszcze w tym roku wybudowane będzie kolejnych siedem punktów świetlnych.
To nie jedyna inwestycja, jaką oddano do użytku w ostatnich dniach w gminie Potęgowo. 7 września odbył się odbiór końcowy inwestycji  dotyczący przebudowy drogi gminnej w Warciminie – ETAP I. Założeniem zadania inwestycyjnego była poprawa stanu technicznego drogi poprzez budowę nowej nawierzchni utwardzonej. Istniejącą nawierzchnię brukową zastąpiła droga o
nawierzchni asfaltowej.  Przebudowie podlegał odcinek drogi o długości 550 . Zadanie obejmowało wykonanie drogi o szerokość 6,0 m, w tym jezdni z asfaltobetonu 3,5 m oraz pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego naturalnego po stronie zachodniej szerokości 0,5 m oraz 2,0 m po stronie wschodniej.  Wartość tego zadania wyniosła ponad 225 tys zł.

 

źródło gmina POtęgowo

Udostępnij.