Ponad 50 tysięcy jesiotrów syberyjskich uciekło z hodowli do Bałtyku. Naukowcy proszą wędkarzy i rybaków o zgłoszenia połowu niecodziennych gości w naszych wodach. Jesiotry syberyjskie mogą być zagrożeniem dla rodzimych jesiotrów ostronosych, które są pod ścisłą ochroną.

 

Pod koniec sierpnia rosnący poziom wody w Grabowej umożliwił masową ucieczkę do rzeki jesiotra syberyjskiego Acipenser baerii z hodowli w Języczkach,  gm. Darłowo. Łącznie, z małą liczbą jesiotra rosyjskiego Acipenser gueldenstaedtii, do środowiska naturalnego trafiło około 50 tys. ryb. Były to osobniki w wieku od 2 do 3-4 lat o średniej masie odpowiednio 1,2 i 2,0 – 3,5 kg. Spływające z hodowli jesiotry po 11 km dotarły do Wieprzy a stąd już jedyne 1,5 km dzieliło je od wód otwartych Bałtyku.

Po kilku dniach do Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii UG w Helu zaczęły docierać informacje o licznej obecności jesiotrów w połowach rybackich i wędkarskich w rejonie Darłowa. Znaleziono również kilka martwych osobników na okolicznych plażach. Kolejne zgłoszenia pochodziły z łowisk rybackich położonych w Zalewie Kamieńskim oraz Zatoce Gdańskiej, w tym Puckiej. Według rybaków złowione ryby miały masę od 0,7 do 3-5 kg.

W Morzu Bałtyckim jesiotr syberyjski masowo pojawił się już wcześniej. W latach 60. XX w. naukowcy z ZSRR starali się wysiedlić ten gatunek do Zatoki Fińskiej i Ryskiej oraz jeziora Ładoga. Eksperyment nie powiódł się, a ryby łowiono także poza miejscami zarybień np. w Finlandii, Szwecji i Polsce. Kilka dekad później (od lat 90. XX w.) w Bałtyku poławiano ponownie jesiotry syberyjskie, lecz te pochodziły wyłącznie z ucieczek z gospodarstw rybackich, a także z nielegalnych wypuszczeń np. przez akwarystów.

Jesiotr syberyjski naturalnie zasiedla duże rzeki Syberii od Obu do Kołymy i jezioro Bajkał, gdzie jest gatunkiem zagrożonym wymarciem. Jednocześnie, ze względu na łatwość w hodowli oraz szybkie dojrzewanie, jest w Europie najczęściej trzymanym w akwakulturze gatunkiem jesiotra. W Polsce jest hodowany od połowy lat 80. XX w. Od 2006 r. trwają w Polsce i Niemczech prace reintrodukcyjne rodzimego gatunku – jesiotra ostronosego Acipenser oxyrinchus, stąd obecność obcych jesiotrów (syberyjskiego, rosyjskiego i sterleta) w naszych wodach jest niepożądana. Ich występowanie wiąże się z możliwą konkurencją z gatunkiem rodzimym o zasoby pokarmowe i siedliska oraz wzbudza obawy o możliwość ich hybrydyzacji. Dlatego wiedza o skali przenikania nierodzimych gatunków jesiotrów do środowiska jest szczególnie istotna. Ponadto brak doświadczenia w rozróżnianiu jesiotrów przez rybaków i wędkarzy może przyczynić się do nieświadomego odłowu jesiotra ostronosego, który jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą

 

W przypadku złowienia lub zakupu jesiotra złowionego w Bałtyku prosimy o wykonanie zdjęcia ryby. Zanotowanie jej długości i masy. Prosimy o zamrożenie wnętrzności. Rybaków i wędkarzy dodatkowo prosimy o dołączenie informacji o miejscu połowu i użytym narzędziu połowowym. Ryby i zamrożony materiał badawczy odbierzemy niezwłocznie.

Pamiętajmy, że wśród złowionych jesiotrów syberyjskich możliwe jest znalezienie chronionego prawem jesiotra ostronosego, którego należy niezwłocznie wypuścić do wody! 

Informacje o wszystkich złowionych jesiotrach prosimy o przekazanie telefonicznie (24h/dobę), e-mailem bądź pocztą: Stacja Morska im prof. Krzysztofa Skóry
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Morska 2, 84-150 Hel, tel. 58 6750-836
– czytamy w komunikacie.

źródło http://www.hel.ug.edu.pl

Udostępnij.