400 tysięcy złotych otrzyma gmina Kępice na modernizację trzech budynków komunalnych w Żelicach i Kępicach. Pieniądze pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa na działania inwestycyjne.

Są one przyznawane w wyjątkowych sytuacjach, samorządy występują o nie, gdy takie wsparcie jest szczególnie uzasadnione – mówi Magdalena Majewska, burmistrz Kępic. – W przypadku naszej gminy wicepremier Mateusz Morawiecki uznał, że takie wsparcie jest uzasadnione.

Pieniądze będą przeznaczone na termomodernizację trzech budynków wielorodzinnych wymagających pilnej modernizacji Żelice 13 oraz w Kępicach przy ul. Niepodległości 2 i 12.

We wszystkich  budynkach wymienione będą dachy, bo są w bardzo złym stanie technicznym – dodaje burmistrz Kępic. – Ponadto budynki będą docieplone i będą miały nową elewację. Dodatkowo budynek przy ul. Niepodległości 2 będzie podłączony do sieci miejskiej.

Gmina Kępice zwróciła się najpierw z wnioskiem o dofinansowanie z rezerwy budżetowej tych inwestycji do premier Beaty Szydło. Rezerwa pani premier była jednak przeznaczona głównie na działania związane ze skutkami klęski żywiołowe, czy zdarzenia niezależne od np. samorządów. Ostatecznie pieniądze przyznano naszej gminie z rezerwy wiceministra Morawieckiego.

Zwracając się o wsparcie z rezerwy ogólnej państwa motywowaliśmy to tym, że zostaliśmy, naszym zdaniem, niesłusznie obarczeni karą w wysokości 400 tysięcy złotych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku – wyjaśnia burmistrz Kępic. – Kara została na gminę nałożona za to, że nie zapłaciliśmy wynagrodzenia wykonawcy, który naszym zdaniem nie wykonał usługi i nie przedłożył nawet faktury. Umowa na to zadanie została podpisana przez mojego poprzednika. Nie zapłaciliśmy za tę usługę, bo zrobić tego nie mogliśmy, gdybyśmy zapłacili, Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuciłaby nam złamanie zasad dyscypliny finansowej a mnie i współpracowników naraziłaby na odpowiedzialność karną. Zapłaciliśmy za błędy poprzedniej władzy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wziął pod uwagę nasze pisma i wyjaśnienia także w tej kwestii i przekazał nam wsparcie na modernizację budynków w kwocie, jaką wydaliśmy na sfinansowanie niesłusznie nam nałożonej kary.

Gmina Kępice na te inwestycje wyłoży jako wkład własny 100 tys. zł.

ŹRÓDŁO www.kepice.pl

Udostępnij.