Ruszyło głosowanie w Słupskim Budżecie Partycypacyjnym. Mieszkańcy zdecydują na co wydać dwa miliony złotych.

Głosowanie potrwa do 25 września. Do wyboru są 63 zadania zgłoszone przez słupszczan, które być może w 2018 roku zmienią przestrzeń publiczną i społeczną.

Oddać głos na wybrane zadania można w dwojaki sposób: przez internet na stronie http://www.slupsk.wybiera.pl lub na karcie papierowej w punktach do głosowania.

Każdy mieszkaniec Słupska urodzony przed 1 stycznia 2004 roku ma do rozdysponowania 5 głosów: jeden głos na zadanie infrastrukturalne ogólnomiejskie, jeden głos na zadanie infrastrukturalne lokalne (bez względu na miejsce zamieszkania) oraz 3 głosy na zadania społeczne.

Głosowanie na karcie papierowej odbywa się poprzez wstawienie numeru projektu w odpowiedniej kratce, natomiast na stronie internetowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego zadania/zadań, na które chcemy oddać głos.

Aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania muszą znaleźć się następujące dane głosującego:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
numer PESEL,
na karcie papierowej podpis.

Dodatkowo należy pamiętać, że o ważności głosów decyduje również zaznaczenie oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych. Każdy może złożyć tylko jedną kartę do głosowania bez względu na to, w jakiej ona będzie formie – papierowej lub elektronicznej.

Głosy mona oddawać poprzez platformę http://www.slupsk.wybiera.pl lub w 12 punktach do głosowania.

OKRĘG I
–  Słupski Ośrodek Kultury (ul. Braci Gierymskich 1),
– Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 6 (ul. Romera 6),
– Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji (ul. Szczecińska 99),

OKRĘG II
– Młodzieżowe Centrum Kultury (al. 3-Maja 22),
– Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 5 (ul. Jana Kazimierza 10),
– Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 3 (ul. Zygmunta Augusta 14),

OKRĘG III
– Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej (ul. Niedziałkowskiego 6),
– Urząd Miejski, Biuro Obsługi Interesanta pokój 8 (Plac Zwycięstwa 3),
– Miejska Biblioteka Publiczna (ul. Grodzka),

OKRĘG IV
– Młodzieżowy Dom Kultury (ul. Szarych Szeregów 8),
– Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 7 (ul. Podgórna 1/7),
– Miejska Biblioteka Publiczna – filia nr 11 (ul. Hubalczyków 8).

 

Udostępnij.